Monday, December 21, 2009

Trên báo VN: "Đo" chất lượng bằng "thước cao su"?

Bài này cần đọc. Nó ở đây, mới toanh!
Và còn phần 2 nữa, nhớ đón xem.

Châu và Trang, các em cần đọc các bài trên báo để nhận định xem vấn đề của mình muốn làm là gì, và tại sao làm, nhé. Rồi sau đó mới có thể xác định được câu hỏi nghiên cứu và phương pháp luận nghiên cứu cho hợp lý. Vì không thể lao vào nghiên cứu chỉ với một cảm nhận chủ quan!

No comments:

Post a Comment