Wednesday, February 21, 2018

Sức ép công bố khoa học và hiện tượng đạo văn tại các nước đang phát triển

Để đây, viết sau. Trước hết là lưu lại vài link bài viết có liên quan.
-----------
https://www.linkedin.com/pulse/plagiarism-india-reasons-remedies-rajender-bisht

https://fersacambridge.wordpress.com/2018/01/14/raising-the-bar-why-phd-students-and-postdocs-publish-and-perish-and-how-they-could-publish-and-flourish-instead-part-1/

https://pursuit.unimelb.edu.au/podcasts/publish-and-perish-medical-researchers-under-pressure

https://bitesizebio.com/24026/publish-and-perish-post-publication-review-and-why-you-should-get-involved/

https://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/TLC/article/view/1948/1927

https://www.facebook.com/phamxen/posts/1771337839567729

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4720946/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2439458/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3558294/

COMMON PITFALLS: WHO WROTE THIS PAPER, AND HOW MANY TIMES HAS IT BEEN PUBLISHED?

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102006000400004&lng=en&nrm=iso&tlng=en

Saturday, February 3, 2018

Lỗi phát âm tiếng Anh của người Việt (1)

Những lời khuyên dưới đây đến từ một giáo viên người Mỹ trong loạt bài giảng trên youtube, có thể nghe trực tiếp trên youtube ở các địa chỉ sau:

1. https://www.youtube.com/watch?v=hudet43cvRQ
2. https://www.youtube.com/watch?v=_7AnaL1jOd4
3. https://www.youtube.com/watch?v=W5cqhzXBw6E


Còn đây là phần tóm tắt của tôi dành cho những bạn không nghe được tiếng Anh, cũng là để lưu lại cho chính tôi.

1. Chú trọng phát âm những phụ âm cuối từ trong câu

Khi đọc từng từ riêng lẻ, người Việt có thể phát âm đúng. Nhưng khi phát âm cả câu, thì một lỗi rất phổ biến của người Việt là bỏ phụ âm cuối (final consonant dropping). Lý do là trong tiếng Việt, chỉ có rất ít các phụ âm có thể đứng cuối âm tiết, một số phụ âm cuối nếu có thì không được đọc thoát ra (not released như t, d, k, p), và đặc biệt là không có phụ âm gió ở cuối âm tiết (những âm gió có thể đứng ở vị trí cuối từ trong tiếng Anh là s, z, sh, j, ch, và dj).

More: https://www.youtube.com/watch?v=f_cO1Z3eK34&t=189s (Steve Ford)

lie - like
(bee cow - because)
I like to lie on the beach.

2. Tập phát âm các phụ âm kép và phụ âm ba với s- (như sn-, sp-, -ks, -tch)??

3. Tập phân biệt voiced and voiceless consonant sounds
tap, dab; thin, din

---------
Hai nguyên nhân của các lỗi phát âm của người Việt

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=bZJrBADYCxU

1. Nguyên nhân thứ nhất: Tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn âm tiết; Tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết.
2. Nguyên nhân thứ hai: Tiếng Việt không có các chùm phụ âm (như sp-, sk- vv).

-----------