Thursday, February 5, 2015

Quy đổi điểm số giữa các bài thi: Tổng quan và những khái niệm

Quy đổi điểm số là một quy trình thường gặp trong lĩnh vực khảo thí nhằm phục vụ nhu cầu xác định mức độ tương đương giữa các điểm số. Quy trình này đòi hỏi những hiểu biết chuyên sâu về khảo thí, và cả một hệ thống khái niệm cùng các phương pháp thiết kế và phân tích  phức tạp đã được phát triển để có thể đem lại những kết quả quy đổi chính xác nhất.

Quy đổi điểm số được phân ra thành nhiều kiểu khác nhau. Các tác giả viết về quy đổi điểm số không thống nhất với nhau về số lượng và tên gọi của các kiểu quy đổi, nhưng đều thống nhất với nhau ở một điểm, đó là: Khi quy đổi điểm số cần phân biệt giữa việc so sánh điểm số giữa các phiên bản của cùng một bài thi (nhằm mục đích tạo ra các phiên bản tương đương của một bài thi), và so sánh điểm số giữa các bài thi khác nhau, nhằm xem xét mức độ tương đương về năng lực của các thí sinh có điểm số trên những bài thi khác nhau. Trong bài viết này chúng tôi sử dụng cách phân loại của các tác giả của tài liệu Uncommon Measures: Equivalence and Linkage Among Tests (Những thang điểm khác nhau: Sự tương đương và mối liên kết giữa các bài thi).

Dưới đây xin điểm qua các kiểu quy đổi điểm số theo các tác giả của tài liệu đã dẫn:

1. Equating (tạm dịch: quy tương đương): Là kiểu quy đổi chặt chẽ nhất, được thực hiện giữa các phiên bản của cùng một bài thi. Kiểu quy đổi này chỉ có thể thực hiện được nếu nội dung, hình thức, mục đích, các tổ chức, độ khó, và đối tượng của bài thi là giống hệt nhau.

(còn tiếp)