Friday, December 11, 2009

Kết quả khảo sát chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) 2009 của Tổ chức Minh bạch thế giới

CPI là từ viết tắt của cụm từ Corruption Perceptions Index, tạm dịch là Chỉ số cảm nhận tham nhũng.

Theo kết quả này, VN xếp hạng 120 trên tổng số 180 nước. Điểm CPI của VN năm nay là 2.7/10.

Kết quả này cao hơn năm 2008 một chút (năm 2008 VN đạt 2.6 điểm, hạng 121/180). Như thế, 2 năm liền VN đều tăng hạng theo CPI, dù ... rất chậm chạp. Xem thêm ở đây, và đây nữa.

Link: http://transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table, http://www.giri.ac.vn/?lang=&cateid=1&mod=2&newid=966, và http://www.vietnetcenter.com/content/view/22245/57/

Một số nước có vị trí địa lý gần với Việt Nam có kết quả năm 2009 như sau:

+ Singapore: hạng 3/180 (!), điểm 9.2/10
+ Hongkong: hạng 12, điểm 8.2
+ Japan: hạng 17, điểm 7.7
+ Taiwan: hạng 37, điểm 5.6
+ Hàn quốc: hạng 39, điểm 5.5
+ Mã Lai: hạng 56, điểm 4.5
+ Trung Quốc: hạng 79, điểm 3.6
+ Thái Lan: hạng 84, điểm 3.4
+ Sri Lanka: hạng 97, điểm 3.1
+ Indo: hạng 111, điểm 2.8
+Mông Cổ: đồng hạng, cùng điểm với VN
+ Bangladesh, Pakistan và Philipin: đồng hạng 139, cùng điểm 2.4
+ Lào và Campuchia: đồng hạng 158, cùng điểm 2
+ Myanmar là nước có hạng thấp nhất trong khu vực ĐNA (178/180), đạt 1.4 điểm!

(Dường như có một mối tương quan khá rõ giữa chỉ số cảm nhận tham nhũng, mức độ phát triển của một quốc gia tính theo thu nhập bình quân trên đầu người, và số lượng trường đại học được xếp hạng cao trong các bảng xếp hạng quốc tế! Cái này có thể nghiên cứu định lượng được đây!)

No comments:

Post a Comment