Wednesday, December 16, 2009

Tin GD nước ngoài: "Malaysia nhắm vào đối tượng học sinh trong giáo dục phòng chống tham nhũng"

Sáng nay 16/12 trên báo Jakarta Post có một mẩu tin đáng lưu ý trong bối cảnh chính phủ VN vừa phê duyệt đề án đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào trong nhà trường.

Mẩu tin này có tựa tiếng Anh là "KPK targeting students for anticorruption education", và đã được chủ nhân của blog này tạm dịch như trên tựa của entry.

Một điểm đáng ghi nhận: năm 2009 là năm Malaysia bị tuột điểm CPI rất nặng theo kết quả khảo sát của Transparency International (từ 5.4 năm 2008 xuống còn 4.5 năm 2009). Phải chăng Malaysia đang học tập cách làm của chính phủ Việt Nam để nhanh chóng cải thiện điểm CPI? (Cải thiện điểm trước, còn hiệu quả ... tính sau?)

--

Dưới đây là một vài đoạn trích dịch từ bài báo trên:

"Through this event, the KPK wants to improve the awareness of teachers and related institutions and encourage corruption prevention efforts through education in schools," Jasin said.

He said it was imperative to change the mindset and culture of the students, as the country's next generation, toward corruption eradication.

"We want them to feel embarrassed by corruption practices," Jasin said.

Jasin [Phó chủ tịch KPK, viết tắt của cụm từ Ủy ban chống tham nhũng theo tiếng Malay] phát biểu: "Thông qua sự kiện này, KPK muốn tăng cường ý thức của giáo viên và các tổ chức có liên quan và khuyến khích các nỗ lực phòng chống tham nhũng thông qua giáo dục trong nhà trường."

Hiện nay rất cần thay đổi cách suy nghĩ và văn hóa của học sinh, vốn là thế hệ tương lai của đất nước, đối với việc xóa bỏ tham nhũng, theo phát biểu của Ông Jasin.

"Chúng tôi muốn các em học sinh cảm thấy nhục nhã khi nhìn thấy các hành vi tham nhũng," Ông nói.

No comments:

Post a Comment