Sunday, March 17, 2019

Hiểu và quản lý văn hóa tổ chức (1)

Dẫn: Bài viết này là phần tóm tắt tài liệu mà tôi đang đọc, chủ yếu tôi viết cho chính mình. Đưa lên đây để lưu cho mình và chia sẻ đến những ai cần. Tài liệu mà tôi dùng để viết bài này có tựa là Understanding and managing organizational culture  (Donnel and Boyle 2008), có thể tìm được trên mạng, ở đây: https://www.ipa.ie/_fileUpload/Documents/CPMR_DP_40_Understanding_Managing_Org_Culture.pdf. Tựa nhỏ của các mục có đánh số bên dưới là do tôi tự đặt ra.
-------------
1. Vì sao nhà quản lý cần hiểu về văn hóa tổ chức?

Rất đơn giản: Văn hóa ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của tổ chức. Đặc biệt, khi một tổ chức đang có những thay đổi hoặc cải cách lớn đòi hỏi những giá trị mới so với những giá trị đã tồn tại trong quá khứ. Điều này đã được chứng minh bởi nhiều nghiên cứu ở nhiều tổ chức trên thế giới.

Trích:
- First and foremost, this is because culture affects the performance of organisations. p. ix
- Culture is particularly important when an organisation is undergoing significant transformation or
when introducing major reforms which require different or new cultural or value traits from those exhibited in the past. p. ix

2. Nhà quản lý cần làm gì để tác động lên văn hóa tổ chức?

i. Tạo bầu khí thay đổi (Creating a climate for change)
Văn hóa chỉ có tác động tạo ra sự thay đổi nếu nó được áp dụng đúng nơi đúng lúc.

Trích: 
- In terms of creating a climate for change, culture is only effective if it is applied to the relevant area needing change or is tied to some organisational issue. p. x

Kinh nghiệm của tôi:
Mọi người chỉ quen nói miệng và giải quyết sự vụ hàng ngày một cách vụn vặt, không đặt mục tiêu rõ ràng và lập kế hoạch trước khi làm và cũng không bám sát kế hoạch để hành động. Ngoài ra, do hầu hết các quyết định là ad hoc, nên làm xong thì không chia sẻ cho người khác trong team, tạo ra tình trạng mạnh ai nấy làm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả công việc.

Cách tôi thay đổi văn hóa là tự lập ra kế hoạch chung rồi tạo thói quen cho mọi người trong team bằng cách họp giao ban hàng tuần, khi họp luôn yêu cầu viết biên bản, và luôn rà soát việc thực hiện mục tiêu theo kế hoạch đã lập ra.

Và rõ ràng, công việc đã trở nên hiệu quả hơn hẳn.

ii. Người đứng đầu phải làm gương (Leaders as champions)
Vai trò của người đứng đầu trong việc tạo ra sự thay đổi về văn hóa rõ ràng là không thể phủ nhận. Với tư cách người đứng đầu, họ có quyền khen thưởng hoặc kỷ luật những hành vi bộc lộ các giá trị văn hóa cần được xây dựng hoặc cần phải loại bỏ. (Mở ngoặc: Khen thưởng thì tốt hơn là kỷ luật!)

Trích: 
- The leaders of organisations are ‘champions’ of understanding and managing culture in
the organisation and of rewarding or punishing subcultures depending on whether they align or not with the corporate culture espoused by the leaders. p. x
- The influence of leaders in terms of rewarding the sub-culture groups that espouse the
dominant beliefs, values and underlying assumptions of the organisation cannot be underestimated. p. x

iii. Tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của mọi người (Employee engagement and empowerment)


(còn tiếp)

Sunday, December 23, 2018

Sau Brexit, liệu tiếng Anh có còn là ngôn ngữ chính thức của EU?


Dẫn: Mới đây, tôi có ngồi chung một buổi trao đổi bàn tròn trên VTV3 với TSKH Đoàn Hương về chủ đề có nên có chính sách xem tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai tại VN hay không. Những phát biểu của tôi và của chị Đoàn Hương mọi người đã nghe và cũng đã bàn tán nhiều rồi, nên tôi không có ý kiến gì thêm. Chỉ là có một phát biểu của chị Đoàn Hương mà lúc ấy tôi chưa tìm hiểu nên không tranh luận gì, nhưng nhờ vậy mà giờ đây tôi mới bỏ công tìm hiểu và viết ra đây để chia sẻ với mọi người luôn thể.
----------
Sau phát biu ca TSKH Đoàn Hương trên VTV3 gn đây rng sau khi nước Anh ra khi EU thì ngôn ng này không còn đa v là ngôn ng chính thc ti EU na (hàm ý là vì th VN nên cân nhc trong vic đưa ra chính sách công nhn tiếng Anh là ngôn ng th hai (NN2), đã có nhiu tranh lun v vn đ này, thm chí khá gay gt. Hu hết đu lên tiếng phn đi phát biu ca TSKH Đoàn Hương, rng dù nước Anh có rút ra khi EU thì tiếng Anh vn có vai trò quan trng châu Âu trên thế gii vì vai trò ca tiếng Anh như mt ngôn ng toàn cu là không có gì đ tranh cãi.

Tôi đng quan đim vi ý kiến phn bin TSKH Đoàn Hương v tm quan trng ca tiếng Anh, nhưng thy rng hình như hai bên đang nói v nhng điu khác nhau. TSKH Đoàn Hương đang nói v đa v CHÍNH THC ca tiếng Anh ti EU (là mt phn ca thế gii), còn nhng người phn bin thì li nói vvai trò THC T ca ngôn ng này trong thế gii hin đi, vi tính hóa và toàn cu hóa hin nay (mà người VN c thích gán cái mác 4.0, hi hi). Và câu hi đt ra cho tôi là: phát biu ca TSKH Đoàn Hương liu có đúng không, tc là, nếu nước Anh rút ra khi EU thì tiếng Anh (hn là) không còn đa v chính thc na, có phi không? 

Vi câu hi y, tôi đi tìm. Trước hết là tìm các ngôn ng chính thc hin nay ti EU. Và thy rng, hin nay Châu Âu có đến 24 ngôn ng được xem là chính thc (ngun đây, http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/142/language-policy,  xem ghi chú [1] cui trang trong link trên, mà tôi cũng chép li đây:  The 24 official languages of the EU are: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.)

Như thế có nghĩa là (hình như?) ngôn ng ca mi quc gia thành viên ca EU đu được xem là ngôn ng chính thc, ch không có phân bit ngôn ng ca nước ln, hùng mnh hoc đông dân, và nước nghèo, nh chng hn. Vì trong tài liu mà tôi đã đưa link trên đã nêu rõ v nguyên tc tôn trng s đa dng v ngôn ng ca Châu Âu, và nguyên tc bình đng gì gì đó. Tóm li, nước ln nước nh gì cũng có mt ngôn ng riêng ca mình, và ngôn ng nào cũng quan trng và đu là ngôn ng chính thc hết.

(Phi nói thêm: Trong cuc trao đi ngoài l ca bàn tròn, tôi thy TSKH Đoàn Hương cũng có ít nhiu trăn tr v chính sách ca VN đi vi các ngôn ng ca dân tc ít người VN, cho rng l ra chúng ta phi có chính sách rõ ràng hơn v các ngôn ng này, vi hàm ý rng các dân tc thiu s l ra phi được quyn xem tiếng m đ là ngôn ng chính thc ca quc gia, ging như Singapore c 3 dân tc Hoa, Mã, n đu được xem ngôn ng ca mình là ngôn ng chính thc. Đây là mt quan đim tiến b và đáng lưu ý, có điu trong bui trao đi bàn tròn thì TSKH Đoàn Hương đã không có dp nói ra điu này.)

Nhưng câu hi vn chưa được tr li là, liu sau Brexit tiếng Anh có còn đa v CHÍNH THC trong cng đng châu Âu na không? (Còn vai trò quan trng v mt THC T thì rõ ràng không cn phi bàn na, nh?)

Không có câu tr li, thì đi tìm thôi. Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra gúc g mà

Và, eureka, tôi đã tìm thy! Đây: https://qz.com/1270508/even-after-brexit-english-will-remain-the-language-that-holds-the-eu-together/
“Sau Brexit, tiếng Anh vẫn cứ là ngôn ngữ giúp kết nối các nước EU lại với nhau”

Như vy đã rõ chưa?

Nếu ai còn m c (đc bit là khi cng đng Pháp ng, tôi đoán thế) thì xin đc đon trích dưới đây (trích trong bài báo có link trên). Tôi lười dch quá, các bn t google translate tm vy.

English is one of the EU’s 24 official languages. Though the EU provides important information on policies in all its official languages, the Commission only has English, French, and German. Once Britain leaves the EU in 2019, there will only be two member states—Ireland and Malta—where English is the official language. (That’s just 1% of the total EU population.)

Although English is widely used within EU institutions, this wasn’t always the case. The French language used to be essential to getting any diplomacy done, but that changed once, where English is widely spoken as a foreign language, joined the EU in 1995. The addition of several central and eastern European countries in 2004 also bolstered the number of people who speak English as a foreign language. By 2014, a  showed that though native-English speakers were vastly outnumbered in the European parliament, English was used during debates. In 2015, the EU commission had more than  translated into English, compared with 72,662 pages in French.

Vy cui cùng chúng ta có th rút ra kết lun gì? Chính sách ngôn ng chính thc th hai thì có th b nh hưởng bi chính tr, ngoi giao vv, nhưng vai trò thc tếca tiếng Anh trong thếgii ngày nay thì chc là không còn ai nghi ng na. Và cũng chính vai trò thc tế này li có tác đng ngược li đến chính sách, như trong trường hp EU dù nước Anh có rút ra thì người ta vn quyết đnh đ nó li đ đóng vai trò kết ni gia các nước trong EU. Thế đy!

Tóm li, vn c phi hc tiếng Anh thôi, mi người ơi!