Saturday, April 2, 2011

Tin cũ, cần lưu

Đấy là tin về đánh giá chương trình đào tạo theo AUN.

Ở đây:

http://vtc.vn/giaoduc/538-271076/giao-duc/kiem-dinh-chat-luong-dai-hoc-theo-chuan-aun.htm

No comments:

Post a Comment