Friday, April 22, 2011

Free download, must-read: "Global Trends in University Governnance"

Đó là tên của một tài liệu về quản trị đại học của Ngân hàng thế giới, do tác giả John Fielden biên soạn. Tài liệu dài 70 trang (bao gồm cả phần tài liệu tham khảo và phụ lục), được WB công bố vào tháng 3 năm 2008, tức cách đây khoảng 3 năm, còn khá mới. Có thể tìm thấy tài liệu ấy ở đây.

Xin chép ra đây phần mục lục của tài liệu để mọi người thấy nội dung của tài liệu này có những gì:

Contents
Introduction ..... 2
1. The National Framework ..... 4
Vision and strategy ----- 4
Higher education laws ------ 7
The legal status of public university institutions ----- 9
Private universities ----- 11

2. Governance of the Higher Education Sector ..... 14
Who manages the system overall? ----- 14
What powers are retained at the centre? ------ 16
What central agencies are needed? ------ 17
How much autonomy should institutions have? ----- 18
How are institutions held accountable? ----- 19
How is quality assured? ----- 23
How is research in the tertiary sector managed? ----- 26
3. Funding ..... 28
The overall framework of funding ------ 28
Resource allocation ------ 29
Financial monitoring and control ----- 31
The management of property assets ----- 34
Income generation ----- 35
4. Governance of Public Institutions ..... 37
Powers of the Board ----- 37
Selection of the Chair and Members and Board composition ----- 37
Appointment of the President ----- 39
The search for “good governance”----- 41
5. Conclusions ..... 43
References ..... 45
Appendixes...... 47

Rất đáng đọc, đặc biệt là trong bối cảnh nhà nước đang chủ trương đổi mới quản lý giáo dục đại học, và quốc hội đang xem xét dự thảo luật giáo dục đại học của VN. (Chỉ tiếc, cũng như nhiều tài liệu quý khác, ngôn ngữ trong tài liệu này là tiếng Anh. Mà đọc để hiểu đúng tiếng Anh về những vẫn đề pháp luật, xã hội đối với những người chỉ biết tiếng Anh tay ngang thì không hề dễ dàng một chút nào, thật vậy! Tôi đã từng gặp rất nhiều trường hợp hiểu sai rất tai hại.)

Nếu bạn nào đọc mà có câu hỏi xin cứ trao đổi nhé!

No comments:

Post a Comment