Sunday, April 17, 2011

Đánh giá hiệu suất của nhân sự trong ngành giáo dục như thế nào?

Ai đang làm việc trong khu vực giáo dục công lập thì đều biết rõ là hàng năm phải thực hiện tự đánh giá và đánh giá hiệu suất (performance evaluation) của từng người. Dựa trên kết quả này ta mới có các "danh hiệu" như hoàn thành nhiệm vụ, lao động tiên tiến, lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua các cấp cao hơn nữa .... Nói chung là cũng khá tỉ mỉ, nhiều cấp độ khác nhau.

Well, phải mở ngoặc ở đây một chút. Gọi công việc mà chúng ta làm hàng năm là đánh giá hiệu suất (performance evaluation) thật ra cũng không đúng lắm, vì chúng ta không đánh giá chuyên nghiệp lắm. Tuy nhiên, cũng không thể gọi nó là cái gì khác, vì mục đích của việc chúng ta làm đúng là để đánh giá hiệu suất mà. Còn việc chúng ta chỉ làm xuê xoa, thiên về cảm tính như lâu nay vẫn làm, hẳn là do chưa có một hệ thống đánh giá chuyên nghiệp mà thôi (giả định rằng không có vấn đề gì về sự công tâm của người thực hiện đánh giá).

Vậy thì đây, xin giới thiệu với mọi người một hệ thống đánh giá hiệu suất của các nhân sự trong ngành giáo dục, từ giáo viên đến tổ trưởng bộ môn, giám đốc chương trình, hiệu phó hiệu trưởng, rồi cả nhân viên nhân viên kỹ thuật, nhân viên hành chính, và những công nhân phục vụ nữa, đủ cả. Hệ thống đó có tên là IMPACT, do ngành giáo dục của District of Columbia (Mỹ) đưa ra để áp dụng cho hệ thống trường công lập của mình.

Có thể vào đây để tải những tài liệu hướng dẫn đánh giá cho từng đối tượng cụ thể. Rất hay, mặc dù có lẽ chúng ta sẽ không thể áp dụng nguyên xi.

Xin chép ở đây những tiêu chuẩn đánh giá việc giảng dạy của giáo viên để chúng ta đọc và tham khảo:

T1: Lead well-organized, objective-driven lessons
T2: Explain content clearly
T3: Engage students at all learning levels in rigorous work
T4: Provide students multiple ways to engage with content
T5A: Check for student understanding
T6: Respond to student misunderstandings
T7: Develop higher-level understanding through effective questioning
T8: Maximize instructional time
T9: Build a supportive, learning-focused classroom community

Việc đánh giá GV dựa trên 9 tiêu chuẩn này sẽ được thực hiện bởi những "master teachers" - là những người khách quan, không làm việc tại trường đang được đánh giá, có kinh nghiệm giảng dạy trong cùng một lãnh vực với người được đánh giá. Điểm đánh giá là kết quả trung bình của điểm số được chấm cho GV trên một số lần dự lớp. Một thang điểm 4 sẽ được sử dụng, trong đó những người chấm điểm được hướng dẫn kỹ mỗi mức độ điểm số (1, 2, 3 hay 4) có ý nghĩa như thế nào. Ví dụ:

Tiêu chuẩn 1: Các bài giảng có mục tiêu rõ ràng và cấu trúc hợp lý.

Các mức điểm:

Điểm 1: Teacher develops a general annual student achievement goal for her/his class OR does not develop a goal at all.

Điểm 2: Teacher develops a measurable annual student achievement goal for her/his class.

Điểm 3: Teacher develops a measurable annual student achievement goal for her/his class that is aligned to the DCPS content standards.

Điểm 4: Teacher develops an ambitious and measurable annual student achievement goal for her/his class that is aligned to the DCPS content standards.

Rất kỹ lưỡng, nhiều thông tin, các bạn ạ. Biết đâu ta có thể học hỏi từ cách làm của họ để xây dựng được một cách đánh giá có hiệu quả cho mình?

No comments:

Post a Comment