Friday, April 1, 2011

Free download: "Quality Management in Higher Education"

Một tài liệu rất tốt cho những ai đang làm việc trong lãnh vực quản lý giáo dục, và đặc biệt là cho các bạn sinh viên cao học ngành ĐL-ĐG đang học môn học "Quản lý chất lượng giáo dục".

Các bạn có thể tìm thấy nó ở đây. Tài liệu dài 34 trang, nhưng nếu ai không có thời gian thì chỉ cần đọc Table II trang 18 và Table IV trang 23, thì cũng đáng giá lắm rồi. Vì nó tóm tắt các mô hình quản lý chất lượng và việc phát triển cùng áp dụng các mô hình đó trong giáo dục.

Các bạn đọc nhé, và nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi, qua các comments.

------
Cập nhật lúc 18:00 cùng ngày
Một tài liệu khác, ngắn hơn và dễ đọc hơn, cùng chủ đề này, có thể tìm thấy ở đây. Các bạn đọc ở trang 5 về các mô hình chất lượng nhé. Rất dễ hiểu.

No comments:

Post a Comment