Saturday, March 12, 2011

Free download: "Phương pháp nghiên cứu khoa học"

Free download mà tôi giới thiệu là một sản phẩm của sáng kiến Học liệu mở Việt Nam. Tôi đã vào và download được, chưa đọc kỹ nhưng cũng thấy là nó cần thiết cho các bạn học viên cao học của tôi cũng như những người khác đang tập tành nghiên cứu khoa học. Vì vậy, xin được giới thiệu nó ở đây.

Các bạn có thể vào đây để download nó. Đường link tôi đưa là nằm trong google docs của cá nhân tôi. Khi các bạn đã download xuống rồi thì sẽ thấy địa chỉ gốc để download, đồng thời là địa chỉ để đưa vào danh mục tài liệu tham khảo nếu bạn sử dụng.

Chúc các bạn tìm được những điều mình cần trong tài liệu ấy, và có những trao đổi (qua mail, qua comments trên blog, hoặc trực tiếp) với mọi người về nội dung của tài liệu nhé.

No comments:

Post a Comment