Saturday, March 12, 2011

Bài đáng đọc: "Mười quyền không xóa bỏ được của người đi học" (1)

Lang thang trên mạng, tôi tìm được bài này trên tờ Dân Trí, thấy đáng đọc và suy nghĩ nên đem về lưu ở đây.

Các bạn đọc và trao đổi nhé! Bài ấy ở đây.

Để cho tiện, xin ghi lại 10 quyền ấy trong entry này. Chi tiết xin các bạn đọc trong bài. Chỗ nào in nghiêng là bình loạn của tôi.

1. Quyền không phải chuyên cần chăm chú suốt buổi học. (Vì đơn giản là người ta không thể chăm chú nổi trong một thời gian dài, chỉ có thế thôi. Thế mà các em thì lại bị thầy cô buộc phải chăm chú suốt cả ngày ở trường!)

2. Quyền có thế giới riêng của mình. (Đúng quá, không chỉ ở trường, mà cả ở nhà nữa!)

3. Quyền chỉ học những điều có ý nghĩa. (Vì có như thế thì các em mới hứng thú và học tập tích cực. Chứ học những điều không ý nghĩa thì chỉ tụng như tụng kinh và trả nợ cho thầy cô cho xong mà thôi.)

4. Quyền không phải vâng lời sáu tiếng mỗi ngày ở trường. (Ai mà vâng lời tuyệt đối dược cơ chứ? Nếu không cho phép các em thỉnh thoảng không vâng lời thì các em phải buộc tìm cách đối phó, dẫn đến việc dối trá trở thành một tính cách đương nhiên.)

5. Quyền được cử động, di chuyển. (Nếu không thì chẳng lẽ nhà trường là nhà tù hay nhà tu sao? Thế mà các em vào lớp là luôn phải bắt ngồi ngay ngắn và im lặng! Mà đó lại là tuổi hiếu động cơ chứ!)

(còn tiếp)

No comments:

Post a Comment