Wednesday, March 9, 2011

Bài cần lưu: "Bàn về phiếu phản hồi của SV đánh giá chất lượng giảng dạy"

Link: http://www.gdtd.vn/channel/3063/201103/Ban-ve-phieu-phan-hoi-cua-SV-danh-gia-chat-luong-giang-day-o-DH-1941757/

1 comment:

  1. Cô ơi, bài này hay quá. Bài viết có liên quan đến những tools trong thống kê mà Dennis mới dạy thứ 6 tuần rồi ạ. Dennis đã đưa ra 1 bảng thể hiện đối với thông tin nào ( ordinal , nominal,...) thì dùng tool tương ứng nào trong thống kê.

    ReplyDelete