Thursday, December 2, 2010

Đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA (4): Các công cụ và quy trình

(tiếp theo và hết)
3.2. Các công cụ đánh giá

- Công cụ tự đánh giá: trong báo cáo tự đánh giá cần đính kèm bảng tự đánh giá (cho điểm) của Khoa. Bảng tự đánh giá này gồm có 18 tiêu chuẩn đầu tiên trong mô hình chất lượng (xem hình trong entry trước) và được chi tiết hóa thành 72 tiêu chí cụ thể.

- Công cụ phục vụ đoàn đánh giá ngoài: gồm có 2 công cụ có nội dung giống nhau, chỉ khác nhau về thời điểm sử dụng: (1) Appendix C là bảng ghi kết quả thẩm định báo cáo tự báo cáo tự đánh giá, sử dụng trước khi tổ chức đoàn thực địa (site visit), gọi là thẩm định trên giấy (desk review), và (2) Appendix D là bảng ghi đánh giá ngoài, được sử dụng trong thời gian thực địa. Các công cụ này cũng giống như công cụ tự đánh giá; tuy nhiên ngoài việc cho điểm, đánh giá viên còn ghi điểm mạnh và những điểm cần cải thiện đối với từng tiêu chí.

- Điểm số: AUN-QA quy định thang 07 điểm - mỗi điểm số mang ý nghĩa thông tin như sau:
+ Đạt 1-2 điểm nếu vấn đề đang ở mức nghiêm trọng và trường/khoa cần phải làm gì đó ngay. (tương đương mức “kém”).
+ Đạt 3 điểm nếu đánh giá chưa đạt yêu cầu nhưng không đến nỗi ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sinh viên tốt nghiệp. Trường/khoa cần cải tiến chất lượng (tương đương mức “yếu”).
+ Đạt 4 điểm nếu đánh giá đạt yêu cầu, nhưng không có gì đáng để tự hào. (tương đương mức “trung bình”).
+ Đạt 5 điểm nếu đánh giá hơi cao hơn mức yêu cầu, có thể an tâm với kết quả (tương đương mức “khá”).
+ Đạt 6 điểm nếu đánh giá hơn mức yêu cầu và có thể xem là thực tiễn tốt (tương đương mức “tốt”, good practice).
+ Đạt 7 điểm nếu đánh giá là xuất sắc, rất đáng để tự hào và chắc chắn đó phải là một điểm đặc biệt nổi trội, thực tiễn tối ưu (tương đương mức “xuất sắc”, best practice).

3.3 Quy trình đánh giá ngoài chính thức
Hoạt động đánh giá ngoài của AUN-QA được chia thành 04 nhóm hoạt động chính như sau:

- Đăng ký đánh giá ngoài
Trường/Khoa muốn được đánh giá ngoài phải đăng ký với ban thư ký AUN trước 01 năm (thông tin về trường, khoa, chương trình sẽ đánh giá, thời gian đánh giá). Sau đó ban thư ký AUN mời các chuyên gia – đây là những chuyên gia đến từ các trường thành viên của AUN và thành lập đoàn đánh giá ngoài. Số lượng chuyên gia trong mỗi đoàn từ 02-03 người.

- Thẩm định báo cáo tự đánh giá
+ Trước thời gian đánh giá ngoài chính thức ít nhất 01 tháng, các chuyên gia phải nhận được báo cáo tự đánh giá và minh chứng của khoa. Khi đó, trưởng đoàn sẽ phân công công việc cho các thành viên trong đoàn đọc báo cáo tự đánh giá.
+ Trước ngày đánh giá chính thức 01 tuần, các thành viên trong đoàn hoàn thành kết quả thẩm định báo cáo tự báo cáo tự đánh giá theo sự phân công (appendix C) và gửi cho trưởng đoàn để tổng hợp. Trước ngày đánh giá chính thức, các thành viên trong đoàn gặp nhau để trao đổi thông tin về công việc phải làm và thảo luận về bản báo cáo tự đánh giá.

- Đánh giá ngoài chính thức: diễn ra trong 2,5 ngày.
+ Ngày 1, sáng ngày 2: đoàn đánh giá ngoài gặp ban lãnh đạo trường, khoa, bộ môn; đoàn nghe giới thiệu về trường, khoa, bộ môn và phỏng vấn các đối tượng liên quan (lãnh đạo trường, khoa/bộ môn, hội đồng khoa học, giảng viên, sinh viên, đội ngũ hỗ trợ, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng); thăm quan cơ sở vật chất của trường/khoa/bộ môn (phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, thư viện…)
+ Chiều ngày 2: đoàn đánh giá ngoài họp, trao đổi và thống nhất kết quả đánh giá, chuẩn bị nội dung báo cáo cho sáng ngày 3
+ Sáng ngày 3: trình bày và trao đổi sơ bộ kết quả đánh giá ngoài với trường/khoa. Trong buổi này, điểm số có thể được thông báo với trường hoặc không tùy thuộc vào đoàn

- Gửi kết quả đánh giá ngoài: Sau 01 tháng kể từ ngày đánh giá ngoài, kết quả đánh giá ngoài chính thức sẽ được gửi cho khoa. Bảng kết quả có kèm theo những nhận xét chi tiết về điểm mạnh, điểm yếu, và những đề xuất cải thiện. Đây chính là yếu tố giúp cho việc đánh giá chất lượng có tác dụng cải thiện, tất nhiên là nếu đơn vị được đánh giá biết nghe theo lời khuyên của đồng nghiệp (các thành viên của đoàn đánh giá ngoài) và có những cải thiện cần thiết.
---
Dưới đây là hình ảnh từ một số đợt DGN của AUN-QA mà tôi có tham gia.
Đánh giá ngoài tại University Gadjah Mada của Indonesia, T10/2009: Phỏng vấn nhà tuyển dụng
Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo ĐGN trước khi trình bày cho Khoa được đánh giá nghe
Nghe trình bày kết quả ĐG
Văn nghệ trong buổi tiệc kết thúc đợt ĐGN
Khai mạc đợt ĐGN tại ĐHQG-HCM T12/2009

No comments:

Post a Comment