Monday, December 6, 2010

Bài đáng đọc: "Phải chăng giáo dục đại học của TQ phải chịu trách nhiệm?"

Bài đó ở đây, với cái tựa tiếng Anh là "Is China's College Education to be blamed?" (tôi có cảm giác hình như "to blame" thì đúng hơn nhỉ? Dân TQ viết tiếng Anh, không phải dân bản ngữ mà, nên có thể bị sai chăng?)

Một bài ngắn thôi, viết khá dễ hiểu, mọi người nên cố đọc, đặc biệt là các bạn trẻ. Có thể xem nó là sự tiếp nối cuộc tranh luận mà tôi đã giới thiệu trong bài viết mới đây, "Điểm thi cao, năng lực thấp." Theo quan điểm của người trong cuộc, chứ không phải là những người bên ngoài như bài viết hôm trước.

Đầu tuần, đầu ngày nên tôi sẽ không có thời gian để viết gì thêm. Nhưng xin trích ở đây một đoạn để suy nghĩ:
By offering a good reason to expand the enrollment of universities, however, does not mean universities have done a good job in offering a satisfactory education service. In fact, most people’s first reaction is exactly the opposite. The courses provided in universities have been complained to be out of date and useless, and the college admin does not do much other than collecting fees towards the students. For a kid to spend four years from 18 to 22 in a college doing nothing, it would be a huge waste from every angle.

To reform or not, it is a big question lying ahead of China’s universities.

Bài viết về TQ, mà sao thật giống VN, quả là thế!

1 comment:

  1. Yep, the expression is "be to blame"! Câu đầu tiên trong đoạn trích cũng sai ngữ pháp nốt. Câu kế tiếp vụng về, vì câu trước đó không hề có cái gì cho nó coherent với "reaction" trong câu này. Còn lại các câu sau thì quá yếu! hehehe
    em L

    ReplyDelete