Friday, December 10, 2010

Institutional research (1): Nghiên cứu nội bộ là gì?

Nghiên cứu nội bộ, đó là cụm từ tương đương trong tiếng Việt mà tôi nghĩ mãi mới ra và tạm sử dụng - expecting disagreements, and waiting for better suggestions - để dịch cụm từ "institutional research" trong tiếng Anh.

Nhưng nó là cái gì thế? Well, cũng theo kinh nghiệm cá nhân của tôi - mà hình như tôi là người Việt Nam đầu tiên viết về vấn đề này thì phải? - thì nó là công việc vừa ít nhiều giống một trung tâm/ viện nghiên cứu giáo dục, vừa giống phòng đảm bảo chất lượng của các trường đại học VN hiện nay.

Nói chính xác hơn thì như thế này: nó giống một phòng đảm bảo chất lượng, tức là một phòng chức năng phục vụ công việc của những nhà quản lý, nhưng đòi hỏi những người làm việc ở trong phòng này phải có năng lực và sự độc lập, tự chủ của những nhà nghiên cứu trong một viện/ trung tâm nghiên cứu. Để họ có thể toàn quyền đặt những câu hỏi và thực hiện những nghiên cứu dựa trên các số liệu sẵn có hoặc phải thu thập thêm để phục vụ công việc của những nhà quản lý và lãnh đạo của một trường đại học.

Từ ngữ này, và tập quán có phòng IR (không phải phòng quan hệ quốc tế, international relations đâu, mà là institutional research đấy ạ) trong một trường đại học xuất phát từ Mỹ. Các nước nói tiếng Anh khác hầu như chẳng ai có cái phòng như thế này trong một trường đại học, và hình như cũng chẳng có từ này nữa. Nhưng Mỹ thì khác. Ai không tin, có thể đọc ở đây này.

Không chỉ có phòng IR, mà Mỹ còn có hẳn một hiệp hội dành cho những người hoạt động trong lãnh vực IR, tên là AIR (association for institutional research). Và các chi nhánh của hiệp hội này trên khắp thế giới, có cả chi nhánh Đông Nam Á nữa nhé (SEAIR).

Tôi tự hỏi, có phải chính vì có đến vài trăm năm hoạt động IR mà nền đại học Mỹ luôn giữ vị trí hàng đầu trên thế giới không nhỉ? Hẳn là thế?

Sẽ còn trở lại vấn đề này nhiều lần nữa, các bạn ạ.

No comments:

Post a Comment