Monday, December 6, 2010

Tin đáng quan tâm: "Ra mắt các Hội đồng ngành, liên ngành KHXH và NV"

Đọc trên Tia Sáng, ở đây.

Tôi quan tâm đến ngành giáo dục, và thấy rằng chủ tịch HĐ ngành này là GS Phạm Tất Dong.

Sẽ phải tìm hiểu thêm về hoạt động của HĐ này. Còn bây giờ thì tập trung vào công việc thôi. Đầu ngày, đầu tuần, căng thẳng quá!

No comments:

Post a Comment