Sunday, December 19, 2010

"China's Education Gold Rush"

Một bài đáng đọc, nhưng tôi đang bận quá, nên chỉ đưa link lên đây để lưu và giới thiệu với mọi người mà thôi. Ai đọc và dịch được thì xin chia sẻ nhé! Link dưới đây:
http://the-diplomat.com/china-power/2010/11/03/china’s-education-gold-rush/

No comments:

Post a Comment