Saturday, June 25, 2011

"Chín sai lầm liên quan đến quốc tế hóa trong giáo dục đại học"

Đó là bản dịch cái tựa của bài viết đã đăng trên bản tin giáo dục quốc tế số 64, có thể tìm đọc bản gốc tiếng Anh tại đây. Tựa tiếng Anh là "Internationalization of higher education: Nine misconceptions", tác giả là Hans de Wit (tên này nghe rất Hà Lan, chẳng biết có đúng không).

"Quảng cáo" thêm chút: bài này đã được Khôi, con trai tôi, dịch để gửi cho bản tin giáo dục của Đại học Hoa Sen, sẽ đăng trong thời gian sắp tới. Các bạn có thể chờ đọc bài dịch ấy trên trang của Hoa Sen. Còn bây giờ, trong khi chờ đợi xin gửi lên đây phần giới thiệu bài viết, và liệt kê tên của 9 sai lầm ấy.

-----------

Chín sai lầm liên quan đến quốc tế hóa trong giáo dục đại học
Hans de Wit
Kim Khôi dịch


Hans de Wit là giáo sư chuyên nghiên cứu vấn đề quốc tế hóa tại Trường Kinh tế và Quản trị Hogeschool van Amsterdam, trường Đại học Khoa học Ứng dụng, Hà Lan. Bài viết sau đây được tóm gon từ bài giảng trước công chúng của ông tại Amsterdam vào ngày 06 tháng 04 năm 20011.
E-mail: j.w.m.de.wit@hva.nl.

Quốc tế hóa trong giáo dục đại học tại Châu Âu đã hình thành và phát triển suốt 20 năm qua, đầu tiên chỉ là một mối quan tâm thứ yếu nhưng dần dà đã trở thành một nhân tố trung tâm. Quá trình toàn cầu hóa trong các lãnh vực xã hội và kinh tế đã làm tăng thêm ảnh hưởng của cạnh tranh và các hoạt động của thị trường lên cách thức thực hiện quốc tế hóa. Nói đến quốc tế hóa, trước hết cần phân biệt giữa quốc tế hóa như một mục tiêu hay như một phương pháp tiếp cận. Việc đưa quốc tế hóa trở thành nhân tố trung tâm giả định một cách tiếp cận toàn diện và hệ thống nhằm cải thiện chất lượng giáo dục đại học và nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên và sinh viên. [...] Bài viết này sẽ đề cập đến chín sai lầm liên quan đến quốc tế hóa [...]. Trong cả chín sai lầm lầm này, khái niệm quốc tế hóa đều được đánh đồng với chiến lược thúc đẩy quốc tế hóa của một chương trình hoặc một cơ sở dào tạo – nói cách khác, phương tiện để thực hiện quốc tế hóa đã trở thành mục tiêu của quốc tế hóa.

1. Đào tạo bằng tiếng Anh

2. Đi du học hay sinh sống ở nước ngoài

3. Có những môn học có tính quốc tế

4. Có nhiều sinh viên quốc tế

5. Có ít sinh viên quốc tế để đảm bảo thành công

6. Không cần năng lực liên văn hóa và kinh nghiệm quốc tế

7. Càng nhiều quan hệ, mức độ quốc tế hóa càng cao

8. Giáo dục đại học vốn sẵn có tính quốc tế

9. Xem quốc tế hóa là một mục tiêu cụ thể


----------------
Tạm thời thế. Các bạn muốn đọc trọn bài dịch ư? Xin vui lòng chờ bài được đăng trên bản tin giáo dục của ĐH Hoa Sen cái đã nhé!

No comments:

Post a Comment