Friday, January 21, 2011

Giới thiệu các hệ thống kiểm định quốc gia (national accreditation) tại Hoa Kỳ (1): DETC

Hiện nay VN đang có nhiều chương trình liên kết đào tạo đại học và sau đại học với các cơ sở đào tạo của Mỹ. Ngoài những cơ sở đào tạo không được kiểm định và vì thế hiện nay không được thị trường VN chấp nhận sau những vụ tai tiếng trong năm 2010, vẫn còn một số chương trình liên kết với các cơ sở đào tạo được quảng cáo là "kiểm định cấp quốc gia" (nationally accredited).

Trong số các chương trình được kiểm định cấp quốc gia này, có khá nhiều chương trình MBA do các cơ sở đào tạo Mỹ được kiểm định bởi DETC (Hội đồng giáo dục và đào tạo từ xa). DETC là từ viết tắt của cụm từ Distance Education and Training Council, có địa chỉ web tại http://www.detc.org/, và là một tổ chức kiểm định giáo dục từ xa được Bộ Giáo dục (USDE) và Hội đồng kiểm định đại học (CHEA) của Mỹ công nhận.

Như vậy, phải chăng tất cả các chương trình liên kết tại VN với cơ sở đào tạo của Mỹ được DETC kiểm định đều là những chương trình được bảo đảm về mặt chất lượng hay chăng? Không, không hẳn thế! Những thông tin trong entry này sẽ cung cấp cho các bạn cái nhìn sơ khởi về ý nghĩa của việc kiểm định theo DETC là như thế nào. Đây là những thông tin rất cần thiết để mọi người có cơ sở phán đoán về chất lượng của các chương trình liên kết với các cơ sở đào tạo từ xa của Mỹ.

Dưới đây là một đoạn trích trong phần báo cáo mà tôi đã viết gửi lên các vị lãnh đạo của cơ quan tôi, nhằm tham mưu trong việc phê duyệt các chương trình liên kết, nay xin chia sẻ những thông tin chung đến mọi người. Các bạn đọc và cho ý kiến đóng góp nhé.

------------
DETC là một tổ chức chỉ thực hiện việc kiểm định đối với các cơ sở đào tạo chuyên cung cấp các chương trình đào tạo từ xa (ít nhất 51% khối lượng học tập được thực hiện theo phương thức ĐTTX) dưới nhiều hình thức, cả hàm thụ (correspondence) và trực tuyến. Ngoài ra, DETC chỉ kiểm định cho các cơ sở đào tạo hoạt động tại Mỹ, không kiểm định các chương trình triển khai ở nước ngoài.

Bộ tiêu chuẩn kiểm định của DETC có 12 tiêu chuẩn , trong đó có đến 8/12 tiêu chuẩn tập trung vào việc phục vụ người học (dịch vụ giáo dục, tiến độ học tập, sự thành công và hài lòng của học viên, việc cung cấp thông tin trung thực về chương trình, tình hình tài chính của cơ sở), chỉ có 4/12 tiêu chuẩn tập trung vào chuyên môn (sứ mạng của trường, chương trình giáo dục, đội ngũ giảng viên, vv…). Điều này cho thấy DETC không quá đặt nặng vấn đề chuyên môn mà tâp trung bảo vệ quyền lợi của người học trên các khía cạnh dịch vụ, tài chính, và khả năng hoàn tất chương trình.

Điểm cần lưu ý là hiện nay DETC chưa có qui định kiểm định các chương trình đào tạo bên ngoài nước Mỹ, có nghĩa là DETC chỉ quan tâm đến đối tượng học viên phi truyền thống tại Mỹ. Giá trị của việc kiểm định của DETC khá hạn chế vì hiện nay vẫn chưa giải quyết được việc kiểm soát tính xác thực của người được cấp bằng (vì học tập từ xa thì không ai kiểm soát được người học có thực sự là người được cấp bằng hay không). Có thể xem thêm trên trang web của DETC về kế hoạch sửa đổi bộ tiêu chuẩn kiểm định của DETC trong năm 2011, trong đó tính xác thực của người học là vấn đề chính yếu.

Bằng cấp do các cơ sở đào tạo từ xa cấp chỉ có giá trị hạn chế; vì vậy chúng ít được chấp nhận liên thông trong hệ thống Hoa Kỳ. Các học viên có bằng cấp do một cơ sở đào tạo từ xa không được chấp nhận trong các cơ sở đào tạo chính thống, hàn lâm, mặc dù vẫn có thể được thị trường lao động chấp nhận nếu chứng tỏ được năng lực. Nói cách khác, bằng cấp của các cơ sở ĐTTX chỉ có giá trị tham khảo, còn muốn được thị trường chấp nhận thì người được cấp bằng phải chứng tỏ được năng lực thực sự của mình.
-----------
Những thông tin thêm về DETC có thể đọc trên trang web của DETC mà tôi đã đưa link ở trên. Khi có thời gian, tôi sẽ tiếp tục viết về các hệ thống kiểm định quốc gia khác của Hoa Kỳ. Và nếu ai có thắc mắc gì, xin gửi comment, tôi sẵn sàng trả lời thêm khi có chút thời gian.

No comments:

Post a Comment