Sunday, November 29, 2009

GD VN trên báo nước ngoài: "Sinh viên đánh giá giảng viên chỉ phí công"?

Trong số báo tuần trước, ngày 22/11, trang Tin giáo dục thế giới (University World News, viết tắt là UWN), địa chỉ có sẵn trong mục My Blog List trên trang này, có một mẩu tin về VN trích tuyên bố của PTT, Bộ trưởng giáo dục Nguyễn Thiện Nhân, về việc từ năm học 2009-2010 mọi trường đại học của Việt Nam sẽ thực hiện cho sinh viên đánh giá giảng viên như một biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Thì ngay trong số báo tuần này (đây là tờ tuần báo, mỗi tuần ra một số), có một mẩu tin phản hồi của một giảng viên người Ấn Độ, tự giới thiệu là đã giảng dạy ở ĐH Quốc tế thuộc ĐHQG-HCM trong năm học 2006-2007, cho rằng việc cho sinh viên đánh giá giảng viên tại VN là một việc làm "chỉ phí công", vì "sinh viên chưa đủ trưởng thành", "giảng viên thì trình độ dưới chuẩn còn lương thì cực kỳ thấp"! Còn nữa: "đánh giá chất lượng không thể tồn tại trong một hệ thống khiếm khuyết", và "sẽ là một việc làm vô ích"!

Đọc xong, không thể không đau lòng, vì ... nó đúng quá! Điều đáng nói ở đây là người phát biểu không phải là giảng viên Anh, Mỹ, Úc, hay Châu Âu gì, mà chỉ là một người Ấn Độ. Và tự hỏi, PA ta có nên làm việc trong lãnh vực đánh giá chất lượng nữa hay không, hay tốt nhất hãy làm một giảng viên bình thường, vì như thế còn có thể trực tiếp đóng góp - dù vô cùng nhỏ - vào chất lượng giáo dục của VN?

Quay trở lại bài viết. Giải pháp mà bài viết đưa ra, rất hiển nhiên, nhưng chắc chắn sẽ không làm được trong cơ chế thiếu tự chủ hiện nay của các trường công lập, là: "giảng viên phải có trình độ, còn hệ thống thì phải giữ được họ bằng một đồng lương xứng đáng". Đơn giản chỉ có thế thôi!

Xin đọc nguyên văn tiếng Anh bên dưới (những phần bôi đậm là do tác giả trang blog này thêm vào để nhấn mạnh), hoặc tại đây.


---


VIETNAM: Students assessment of lecturers a waste!

29 November 2009
Issue: 103

From Professor TK Raja

It is an exaggeration to say there is large scale academic fraud in Vietnamese universities. There may be some isolated incidents of minor frauds which should be ignored but these problems are rampant in all developed countries as well.

I had an opportunity to work as a visiting professor in the school of biotechnology at the International University, a constituent university under the Vietnam National University in Ho Chi Minh City in 2006-07. I have observed closely the higher education system there.

I agree that Vietnam's higher education should be regulated by the government for the benefit of the country's socialist development. There are hundreds of private universities in Vietnam and some are of foreign origin. These should be closely monitored and regulated regarding fee structure and the quality of the programmes they offer.

The government should not be in a hurry to implement the system of "students assessing lecturers" since they are not sufficiently mature. And the majority of their lecturers are under-qualified and their salaries are abysmally low. For a system to succeed, lecturers should be well-qualified and the system should retain them paying attractive salary. Assessment of quality will not survive in a deficient system. And it will be a wasteful exercise too.

* Professor TK Raja lectures in biotechnology at the PSG College of Technology, Coimbatore in Tamil Nadu, India.

Nguồn: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20091127122117753

1 comment:

  1. Hê hê, trong Phật giáo có chữ: "Thiện tai" có nghĩa là: Chí phải hay còn có nghĩa là: Nó vậy nó phải là vậy. Mèo không thể sủa và chó không thể ngao đấy chị.

    ReplyDelete