Tuesday, December 9, 2014

Minerva là trường đại học như thế nào?

Dẫn:
Có người hỏi tôi về trường ĐH Minerva, do họ đọc được bài trên Báo Hà Nội điện tử ngày 2/12/2014 có bài “ĐH Minerva công bố học bổng trị giá 2.500 USD cho HS, SV Đông Nam Á”.

Nhưng có người khác lại nói rằng đây là một trường mới, không tên không tuổi, không trường lớp không thư viện không kiểm định vv, và nên cẩn thận với ngôi trường ấy.

Tất nhiên tôi không có sẵn câu trả lời mà phải đi tìm. Và thấy bài viết này trên trang The Atlantic. Thấy rất thú vị, nên share lên đây cho mọi người đọc.

Phần chữ tiếng Anh màu xanh là trích từ bài viết, phần tiếng Việt là do tôi dịch, phần chữ đen in nghiêng là lời của tôi.


Bài gốc ở đây: http://www.theatlantic.com/features/archive/2014/08/the-future-of-college/375071/
-----------------
A brash tech entrepreneur thinks he can reinvent higher education by stripping it down to its essence, eliminating lectures and tenure along with football games, ivy-covered buildings, and research libraries.

Một doanh nhân liều lĩnh trong ngành kỹ thuật cho rằng anh ta có thể thay đổi giáo dục đại học và chỉ giữ lại những gì là cốt lõi, xóa bỏ các bài giảng (lectures) và biên chế (tenure) cũng như các môn thể thao, các tòa nhà với dây tường vi phủ kín, và các thư viện dành cho nghiên cứu.

Minerva is an accredited university with administrative offices and a dorm in San Francisco, and it plans to open locations in at least six other major world cities. But the key to Minerva, what sets it apart most jarringly from traditional universities, is a proprietary online platform developed to apply pedagogical practices that have been studied and vetted by one of the world’s foremost psychologists, a former Harvard dean named Stephen M. Kosslyn, who joined Minerva in 2012.

Minerva là một trường đại học được kiểm định có các văn phòng hành chính và một ký túc xá ở San Francisco; trường này có kế hoạch mở thêm các địa điểm ở 6 thành phố lớn khác trên thế giới. Nhưng điểm cốt lõi của Minerva, điều làm cho nó hoàn toàn khác biệt với các trường đại học truyền thống khác, là ở chỗ nó có một hệ thống trực tuyến được phát triển để áp dụng các phương pháp sư phạm do nhà nghiên cứu tâm lý hàng đầu thế giới là Stephen M. Kosslyn đưa ra. Stepen trước đây là một trưởng khoa của ĐH Harvard, và đã tham gia với Minerva vào năm 2012.

Minerva, which operates for profit, started teaching its inaugural class of 33 students this month. To seed this first class with talent, Minerva gave every admitted student a full-tuition scholarship of $10,000 a year for four years, plus free housing in San Francisco for the first year. Next year’s class is expected to have 200 to 300 students, and Minerva hopes future classes will double in size roughly every year for a few years after that.

Minerva là một trường đại học tư vì lợi nhuận, bắt đầu tổ chức giảng dạy vào đầu tháng 9 năm 2014 với 33 sinh viên. Những sinh viên đầu tiên này được nhận học bổng toàn phần với giá trị 10,000 USD/năm trong vòng 4 năm, và được hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại SF trong năm đầu. Họ hy vọng rằng năm học sau sẽ có từ 200 đến 300 sinh viên, và sau vài năm đầu thì sĩ số sẽ tăng gấp đôi hàng năm. 

Minerva will, after all, look very little like a university—and not merely because it won’t be accessorized in useless and expensive ways. The teaching methods may well be optimized, but universities, as currently constituted, are only partly about classroom time. Can a school that has no faculty offices, research labs, community spaces for students, or professors paid to do scholarly work still be called a university?

Suy cho cùng, Minerva trông hoàn toàn không giống một trường đại học - và điều này không chỉ là do nó đã cắt hết những "phụ tùng" tốn kém nhưng vô ích. Phương pháp giảng dạy có thể đã được tối ưu hóa, nhưng giáo dục đại học như chúng ta hiểu thì không chỉ là những giờ lên lớp. Một trường đại học mà không có văn phòng dành cho các giáo sư, không có phòng thí nghiệm, không có không gian công cộng dành cho sinh viên, và cũng không có các giảng viên có biên chế được trả lương chỉ để làm công việc học thuật thì có còn đáng gọi là trường đại học nữa không?

If Minerva fails, it will lay off its staff and sell its office furniture and never be heard from again. If it succeeds, it could inspire a legion of entrepreneurs, and a whole category of legacy institutions might have to liquidate. 

Nếu Minerva thất bại, nó sẽ cho nhân viên nghỉ việc và bán hết các đồ đạc trong văn phòng và sau đó không còn ai nhắc đến nữa. Nếu nó thành công, nó có thể sẽ làm cho các doanh nghiệp đổ xô vào đầu tư, và các trường truyền thống có thể sẽ phải phá sản.
-----------
Nói vắn tắt, Minerva là một dự án, một thử nghiệm, với nhiều ý tưởng mới mẻ mang tính đột phá. Nó có thể thành công hoặc thất bại. Nhưng không ai rõ tương lai của nó sẽ như thế nào, vì hiện nay nó chỉ mới có 33 sinh viên.

Tác giả của bài viết tất nhiên cũng có nhận định của mình về Minerva. Nhìn chung, tác giả đồng ý với một vài ý tưởng mang tính cách mạng của nó. Tác giả có vẻ đồng ý với nhận định của Rosslyn, giáo sư tâm lý mà Minerva đã thuê để làm việc cho mình, rằng "các bài giảng (lecture) ở đại học là một cách giảng dạy tuyệt vời (ý nói: thuận lợi cho thầy giáo và nhà trường) nhưng là một cách học tồi tệ (ý nói: hiệu quả rất thấp đối với người học).

Dù vậy, tác giả vẫn băn khoăn về khả năng thành công của Minerva. Hãy đọc đoạn kết luận, vẫn đầy vẻ hoài nghi đối với mô hình Minerva:
------------
On the other hand, no one yet knows whether reducing a university to a smooth-running pedagogical machine will continue to allow scholarship to thrive—or whether it will simply put universities out of business, replace scholar-teachers with just teachers, and retard a whole generation of research. At any great university, there are faculty who are terrible at teaching but whose work drives their field forward with greater momentum than the research of their classroom-competent colleagues. Will there be a place for such people at Minerva—or anywhere, if Minerva succeeds?

Mặt khác, không ai biết được là giảm thiểu một trường đại học để chỉ còn như một cái máy dạy học với phương pháp sư phạm hoàn chỉnh có sẽ phát triển được học thuật hay không, hoặc có thể làm cho các trường đại học đóng cửa và biến các giảng viên-học giả trở thành chỉ còn là giáo viên đơn thuần, và làm hỏng cả một thế hệ nghiên cứu hay chăng. Ở bất cứ một trường đại học nào, cũng có những giảng viên dạy thì rất dở nhưng lại có những công trình thúc đẩy được sự phát triển của ngành hơn rất nhiều so với những giảng viên đứng lớp thành công hơn. Những người như vậy sẽ có chỗ trong một trường như Minverva hay không, hoặc ở bất cứ nơi nào không, một khi mô hình Minerva thành công?

No comments:

Post a Comment