Saturday, November 15, 2014

Tư liệu: Nội dung chương trình giáo dục đạo đức và công dân cho học sinh tiểu học tại Singapore

Download tại đây: http://www.moe.gov.sg/education/syllabuses/aesthetics-health-and-moral-education/files/civics-and-moral-education-primary-english-2007.pdf

----------
 Chỉ cần đọc những trang đầu tiên thì sẽ thấy chúng ta đang sai lầm như thế nào trong việc giáo dục trẻ em và giáo dục con người VN.

Điều đầu tiên trong nội dung giảng dạy đạo đức và công dân cho học sinh Singapore là dạy về sự tôn trọng. Và trước hết là tôn trọng chính bản thân mình. Biết tự hào về những điểm riêng biệt về tài năng và đặc điểm thể chất trời sinh của chính mình. Để rồi, dựa trên sự tự hào đó, các em sẽ biết tôn trọng người khác, vì mỗi con người là duy nhất.
No comments:

Post a Comment