Wednesday, June 20, 2012

Quy định mới về kiểm định của DETC đối với các chương trình (liên kết) quốc tế

Có lẽ ở Việt Nam ai cũng biết DETC là tổ chức chuyên kiểm định các hoạt động đào tạo từ xa, và là một tổ chức kiểm định quốc gia (national accreditors). Tuy nhiên, có lẽ ít người chú ý rằng DETC thực hiện kiểm định ở mọi trình độ từ mẫu giáo đến đại học, và, cho đến cuối năm 2011, chỉ kiểm định các chương trình đào tạo/ cơ sở đào tạo hoạt động trên đất Mỹ, chứ không quan tâm đến các chương trình được triển khai thực hiện ở nước ngoài.


Đây chính là một kẽ hở của DETC, vì có nhiều trường đại học Mỹ được DETC kiểm định những chương trình tổ chức giảng dạy trên nước Mỹ, nhưng lại triển khai những chương trình tương tự ở nước ngoài nhưng không hề chịu một sự giám sát nào hết từ phía Mỹ. Điều này cũng đúng với các chương trình ĐTTX của các trường ĐH Mỹ đang được triển khai tại Việt Nam (vd, các chương trình liên kết của ĐH Nam Columbia hoặc của ĐH Griggs tại VN).


Tuy nhiên, điều này giờ đây đã thay đổi. Quy định mới của DETC, có hiệu lực từ đầu từ năm nay, đã đưa ra những yêu cầu đối với những chương trình đào tạo từ xa được các trường đại học Mỹ thực hiện ở bên ngoài nước Mỹ. Theo quy định này, mọi chương trình đào tạo từ xa được thực hiện bên ngoài nước Mỹ đều phải tuân thủ theo đúng các yêu cầu mà DETC đã đặt ra cho các trường đại học tại Mỹ. Đặc biệt, cần lưu ý rằng DETC đòi hỏi mọi hợp đồng hợp tác với nước ngoài phải được báo cáo đến DETC để xem xét và phê duyệt trước khi có thể tiến hành giảng dạy[1]. (Chương 17, điều 3)

Với quy định này, có thể hiểu là các chương trình  của các trường ĐH Mỹ "được kiểm định bởi DETC" nhưng đang triển khai tại VN thì cho đến nay đều là những chương trình chưa được kiểm định, vì nó nằm ngoài phạm vi quan tâm và tầm kiểm soát của DETC. Với việc ban hành quy định mới, ta có thể mong đợi trong tương lai sẽ có những trường được DETC cho phép triển khai hoạt động tại VN, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra sau khi DETC đã xem xét đầy đủ các điều kiện thực hiện triển khai chương trình ở nước ngoài, vì DETC đòi hỏi các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu học tập, thư viên, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên vv của cơ sở giáo dục ở nước ngoài phải hoàn toàn tương xứng với trường gốc tại Mỹ - một điều không phải là lúc nào cũng có thể đáp ứng được tại các trường ĐH của VN.

Một điểm đáng chú ý khác là DETC đòi hỏi các chương trình giảng dạy của các ĐH Mỹ ở nước ngoài phải được thực hiện bằng tiếng Anh (chỉ chấp nhận các ngôn ngữ khác nếu điều này đã được nêu rõ ngay từ đầu khi trường nộp hồ sơ xin kiểm định, và đã được DETC chấp thuận). Điều này có nghĩa là chúng ta có thể hy vọng rằng từ nay sẽ không còn tình trạng các chương trình mang tiếng là quốc tế nhưng lại giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Việt, như đã từng có ở VN. (Chương 17, điều 7)

Không những thế, DETC còn đòi hỏi tất cả mọi tài liệu nhằm cổ động và quảng cáo cho chương trình, nếu được viết bằng tiếng địa phương, đều phải dịch ra tiếng Anh và báo cáo về cho văn phòng ở Hoa Kỳ. Mỗi chương trình/ cơ sở đào tạo của địa phương phải cử một người đại diện thành thạo cả hai ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng địa phương) để kiểm tra, giám sát và báo cáo về văn phòng ở Mỹ tất cả mọi hoạt động của chương trình, để bảo đảm mọi việc được vận hành theo đúng tinh thần và quy định của DETC. (Chương 17, điều 10)

Trên đây là một số điểm đáng lưu ý liên quan đến hoạt động của các trường ĐH của Mỹ tại nước ngoài. Quy định mới của DETC cũng còn nhiều điểm khác đáng lưu ý; các bạn nào có quan tâm có thể vào trang web của DETC để download toàn bộ quy định mới (áp dụng năm 2012) của DETC để đọc. Địa chỉ trang web của DETC: www.detc.org


No comments:

Post a Comment