Friday, June 29, 2012

Hoạt động ĐBCL trên thế giới (3): Úc

(Trâm Nguyễn dịch, Phương Anh hiệu đính)
Trang 65, 66
-------------------
 
8.3 Úc


Các trường đại học và các cơ sở sau trung học tại Úc là những tổ chức tự kiểm định. Thông thường, các trường này có một hệ thống đánh giá chính thứctheo chu kỳ và sử dụng các đánh giá viên từ bên ngoàinhằm đánh giá các chương trình và các cơ sở đào tạocá. Quy trình đảm bảo chất lượng tại các trường đại học ở Úc gồm có:

- Khảo sát đích đến của sinh viên tốt nghiệp và khảo sát ý kiến đánh giá của sinh viên;

- Kiểm định/công nhận từ những hiệp hội nghề cho các khóa học về sức khỏe, y, luật, v.v.Chấm chéo từ bên ngoài đối với các chương trình đại học

Tháng 3 năm 2000, Hội đồng Bộ trưởng giáo dục, đào tạo tạo và thanh niên (Ministerial cCuncil on Education, Training and Youth Affairs) chính thức thành lập Cơ quan chất lượng đại học Úc (Australian Universities Quality Agency- AUQA) như một cơ quan quốc gia độc lập, phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy, kiểm toán, và báo cáo các vấn đề về đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học tại Úc. Những mục tiêu của AUQA là:

- Sắp xếp và quản lý một hệ thống kiểm toán định kỳ về đảm bảo chất lượng liên quan đến những hoạt động tại các trường Đđi học Úc cũng như các cơ quan kiểm định giáo dục đại học thuộc các tiểu bang và vùng lãnh thổ;

(trang 66)

- Giám sát, đánh giá, phân tích và cung cấp các báo cáo về đảm bảo giáo dục đại học tại Úc

- Báo cáo về các tiêu chí kiểm định của các trường đại học mới thành lập và các khóa học sau trung học không được cấp bằng khác; và

- Báo cáo về các tiêu chuẩn có liên quan đối với hệ thống giáo dục đại học tại Úc.

-

Các trường đại học tự trả chi phí kiểm toán. Mặc dù quy trình đảm bảo chất lượng theo AUQA dưa trên việc giám sát chất lượng bên ngoài, quy trình này không có những tiêu chí cụ thể, bởi vì mỗi trường được kiểm toán sẽ có những hệ thống tương thích với những mục tiêu và đặc điểm của nó. Vì vậy, AUQA chấp nhận mục tiêu của một trường đang được kiểm định như một điểm khởi đầu. “Rõ ràng trách nhiệm của một trường đang được kiểm toán là lập ra một quy trình mang tính hệ thống để đánh giá những mục tiêu của mình dựa trênnhững tiêu chí như: tsự phù hợp, lợi ích, tính khả thi, tính minh bạch, tính khả lượng (tức có thể đo lường được) v.v. Để kiểm tra những chính sách, quy trình và thực tiễn, để biết mình có đang đạt được mục tiêu đề ra hay không, và để tìm cách cải thiện các hoạt động, một trường hoặc cơ quan phải có những phương pháp và chỉ số mang tính định tính và định lượng phù hợp” (AUQA, 2005, tr.10). Quy trình giám sát chất lượng bên ngoài bắt đầu bằng việc tổ chức đang được kiểm toán thực hiện báo cáo tự đánh giá và gửi tới AUQA. Nhóm đánh giá đồng nghiệp của AUQA sẽ thực hiện chuyến viếng thăm thực địa để đánh giá ngoài. Trong quá trình đánh giá, nhóm AUQA cũng sẽ xem xét liệu nhà trường có tuân thủ các yêu cầu của Bộ Nguyên tắc quốc gia về các quy trình xét duyệt trong giáo dục đại học(National Protocols for Higher Education Approval Processes). AUQA sẽ đưa ra những đề xuất để các trường xem xét lại báo cáo tự đánh giá trong bối cảnh hệ thống chất lượng của họ theo các điểm sau:

- Mục tiêu của từng quy trình là gì?

- Những mục tiêu này phù hợp với các mục tiêu của tổ chức đến mức độ nào?

- Ai chịu trách nhiệm về từng quy trình? Có ai khác cùng chịu trách nhiệm cho những giai đoạn khác nhau trong từng quy trình hay không?

- Quy trình được triển khai như thế nào?

- Những tài liệu nào cần có hay có liên quan đến quy trình?

- Tính hiệu quả của quy trình được giám sát như thế nào? Những thông số nào được sử dụng?

- Hiện trạng của việc thực hiện các mục tiêu được thể hiện qua những thông số và giám sát nào?

- Những phân tích nào được thực hiện liên quan đến các quy trình đảm bảo chất lượng nói trên? Việc phân tích này cho ta thấy tính hiệu quả của các hoạt động ra sao?

- Những kế hoạch hoặc đề xuất gì đã được đưa ra nhằm mục đích phát triển hoặc cải thiện nhà trường? (AUQA 2005, tr 11-12)

Trách nhiệm của trường có liên quan là thực hiện những khuyến nghị được nêu trong báo cáo kiểm toán. Bởi vì báo cáo này là cơ sở cho quyết định cấp kinh phí của chính quyền liên bang hoặc của chính quyền từng tiểu bang nên việc không thực hiện các khuyến cáo nêu trong báo cáo kiểm toán có thể khiến các trường ị cắt giảm kinh phí.

Hệ thống quản lý chất lượng tại Úc khá khác với Mỹ, Anh và cả Ấn Độ. Tại Úc, giám sát chất lượng bên ngoài hay kiểm định chất lượng được thực hiện bởi AUQA (cơ quan trung ương) cùng với những tổ chức kiểm định thuộc các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Không có tiêu chí cụ thể đối với việc đảm bảo chất lượng, và vì vậy chỉ AUQA kiểm tra quy trình đảm bảo chất lượng bên trong của các trường được kiểm định. Báo cáo đánh giá kiểm toán bao gồm hai phần “những thành tích đáng tuyên dương” và “ những điều cần cải thiện”, vàkhông có điểm số.

Cho đến nay, chúng ta có nhận thấy rằng Anh, Mỹ và Úc có những hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học khác nhau. Nhưng cả ba nước đều thực hiện giám sát chất lượng bên ngoài. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về những tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng.Bài tập

Hãy lên trang web của Cơ quan đảm bảo chất lượng Úc (http://auqa.edu.au). Giải thích sự khác biệt giữa “kiểm toán chất lượng” và “cải thiện chất lượng” theo cách hiểu của AUQA.

Chú thích: Do tài liệu này được biên soạn từ năm 2007 nên  đến nay đã có một chút lạc hậu so với tình hình. Ví dụ như ở Úc, hiện nay AUQA không còn tồn tại mà được thay bằng TEQSA. Có thể tìm hiểu thêm về cơ quan này tại đây: www.teqsa.gov.au/about-teqsa.2 comments:

  1. Chị Phương Anh ơi, em có thể trích đăng lại các bài viết của chị trên diễn đàn của giảng viên trẻ không? website: www.education84.com

    Em thấy quan điểm giáo dục dục của chị rất phù hợp với định hướng phát triển của CLB giảng viên trẻ.

    Mong tin

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete