Tuesday, January 20, 2015

Khung trình độ chung châu Âu và việc nâng cao hiệu quả đào tạo tiếng Anh tại ĐHQG-HCM (Vũ Thị Phương Anh, 2006)

Khung trình độ chung châu Âu và việc nâng cao hiệu quả đào tạo tiếng Anh tại ĐHQG-HCM (2006)
---------------------------

Bài đã đăng trên Tạp chí Phát triển KH-CN (tập 9, số 10, năm 2006) của ĐHQG-HCM, được Thư viện Trung tâm của ĐHQG-HCM lưu bản mềm tại địa chỉ này: http://www.vnulib.edu.vn:8000/dspace/bitstream/123456789/1892/1/sedev1006-03.pdf.

Các bạn tải xuống để đọc nhé. Bài dài 17 trang.

No comments:

Post a Comment