Wednesday, February 9, 2011

"Ba vấn nạn của giáo dục đại học"?

Đó là phần dịch của tôi cho cái tựa tiếng Anh của bài viết mới đăng trên trang Inside Higher Education ngày 3/2/2011, tựa gốc là "3 Problems with 'Higher Education' ".

Các bạn đọc ở đây. Còn ai không đọc được tiếng Anh, hoặc làm biếng, hoặc bận rộn, thì đọc tóm tắt dưới đây:

Bài viết này là mục điểm sách, giới thiệu cuốn sách mới xuất bản có tựa là "Higher Education? How Colleges Are Wasting Our Money and Failing Our Kids and What We Can Do About It" do 2 tác giả Andrew Hacker và Claudia Dreifus viết. Nói chung, người điểm sách không đồng tình với các tác giả, nhưng vẫn cho rằng cuốn sách này đáng đọc, ngay cả nếu vì cuốn sách này có những vấn đề nghiêm trọng của nó.

Ba vấn đề mà các tác giả của cuốn sách nêu ra là Giảng viên, Công nghệ giáo dục (educational technology), và Kinh tế học giáo dục (economics of education). Cả 3 vấn đề này theo người điểm sách là không đúng. Giảng viên, theo các tác giả cuốn sách thì lười biếng và dạy những điều không ăn nhập gì đến cuộc sống. Công nghệ giáo dục thì chẳng có tác động gì (?), còn kinh tế học giáo dục thì cho rằng giáo dục đại học chỉ làm tốn tiền vô ích. Cả 3 điều trên đều ... sai trầm trọng, theo ý kiến của người điểm sách.

Tốt nhất là chúng ta đọc cả 2 bài này để theo dõi cuộc tranh luận thú vị này! Và một câu hỏi cho tất cả các bạn, đó là: vậy còn giáo dục đại học của VN, thì các vấn đề của chúng là gì? Phải chăng 3 vấn đề đã nêu trong cuốn sách là ... dựa trên kinh nghiệm của GDĐH VN? Biết đâu?

No comments:

Post a Comment