Monday, May 17, 2010

Top 10 đại học châu Á 2010, so sánh với 2009

Danh sách đầy đủ top 200 do QS cung cấp có thể tìm thấy ở đây.

Còn dưới đây là 10 trường đạt vị trí cao nhất của năm 2010 so sánh với năm 2009.

Ghi chú: do chép từ trên mạng đưa vào blog nên không có bảng biểu gì cả, hơi khó đọc. Để cho dễ, tôi đóng ngoặc các kết quả 2009, như vậy khi đọc thì con số đầu tiên sẽ là thứ hạng 2010, sau đó trong ngoặc đơn là kết quả 2009, sau đó đến tên trường rồi đến quốc gia/lãnh thổ.

1 (1) University of Hong Kong, Hong Kong
2 (4) The Hong Kong University of Science and
Technology, Hong Kong
3 (10=) National University of Singapore (NUS), Singapore
4 (2) The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
5 (3) The University of Tokyo, Japan
6 (8) Seoul National University, South Korea
7 (6) Osaka University, Japan
8 (5) Kyoto University, Japan
9 (13) Tohoku University, Japan
10 (12) Nagoya University, Japan

Chú ý, trong top 200 có khá nhiều trường của Đông Nam Á, đặc biệt là Mã Lai. Và tất nhiên không có trường nào của VN. Đơn giản là vì chưa có trường nào của VN tham gia cả. Câu hỏi đặt ra: có nên tham gia không?

Câu trả lời chắc là ... chờ đề tài của tôi thực hiện xong, có lẽ thế? ;-)

Danh sách này có làm cho ta suy nghĩ không, khi người hàng xóm tốt của chúng ta sau bao nhiêu năm nỗ lực vẫn chưa có được thứ hạng mong muốn trên bất kỳ bảng xếp hạng nào? Trong khi nạn đạo văn và tham nhũng học thuật thì ngày càng trầm trọng?

No comments:

Post a Comment