Saturday, July 23, 2016

Mạng lưới đảm bảo chất lượng Đông Nam Á đánh giá đại học Việt Nam

Thứ ba, 19/7/2016 | 22:46 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|

Mạng lưới đảm bảo chất lượng Đông Nam Á đánh giá đại học Việt Nam

Lần đầu tiên, hệ thống đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á sẽ đánh giá chất lượng của Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Ngày 19/7, lễ công bố khởi động hệ thống và cơ chế đánh giá, bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA) được tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đại diện AUN-QA cho biết, hệ thống đánh giá có 50 tiêu chí và 11 tiêu chuẩn. Đây là các tiêu chí cụ thể, tập trung vào chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra. 
Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ là trường đầu tiên được AUN kiểm định chất lượng, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2017.
mang-luoi-dam-bao-chat-luong-dong-nam-a-danh-gia-dai-hoc-viet-nam
Lãnh đạo AUN tại buổi công bố khởi động hệ thống và cơ chế đánh giá, bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Ảnh: Quốc Toản
So với bộ tiêu chí đánh giá của Việt Nam thì AUN-QA có thêm đòi hỏi về mặt chất lượng. Việt Nam muốn đáp ứng theo AUN thì phải thêm 26 tiêu chí nữa, trong đó có cái hầu như chưa triển khai, như hoạt động cộng đồng, sở hữu trí tuệ… Các tiêu chí kiểm định của Việt Nam hiện không cấu trúc theo nhóm mà tính theo %, còn AUN thì thiết kế theo nhóm, nếu trượt một nhóm thì không đạt yêu cầu. 
"Phương châm đánh giá chất lượng trường đại học của AUN là coi trường đại học là một tổng thể, trong đó có chiến lược, hệ thống và vận hành về đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ. Khung đảm bảo chất lượng này được hoàn thiện qua 2 lần chỉnh sửa. Bản chỉnh sửa lần 2 đã được điều chỉnh đảm bảo chất lượng mang tính xuyên quốc gia, thúc đẩy trao đổi sinh viên và giảng viên giữa các nước, thúc đẩy quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học", lãnh đạo AUN cho hay.
Mục đích của đánh giá chất lượng là củng cố chất lượng đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ một cách toàn diện, và đánh giá hiệu quả của hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ. Vì thế, việc đánh giá chất lượng ở cấp độ trường đại học sẽ tăng cường mục đích của Mạng lưới AUN-QA theo hướng đảm bảo chất lượng trường đại học ở Đông Nam Á.
Trước đó, AUN mới kiểm định các chương trình đào tạo đơn lẻ. Dự tính đến cuối năm 2016, hệ thống đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á đánh giá được 220 chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học, thông qua 98 đợt đánh giá tại 28 trường đại học ở 8 quốc gia Đông Nam Á. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội có 18 chương trình đào tạo đã được kiểm định theo tiêu chuẩn của AUN.
Mạng lưới Đảm bảo chất lượng (AUN-QA) thuộc Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á được phê chuẩn thành lập năm 1998. Kể từ đó, AUN-QA đã liên tục cải tiến công tác đảm bảo chất lượng ở Đông Nam Á với vai trò là đầu mối điều phối hoạt động để thực hiện sứ mạng hài hòa hóa các tiêu chuẩn giáo dục và liên tục cải tiến chất lượng đào tạo của các trường đại học ở Đông Nam Á. 
Hoàng Thùy

No comments:

Post a Comment