Monday, August 25, 2014

Giáo dục đại học tư nhân tại Đông Á - World Bank 2010 (1)

Nguồn: http://siteresources.worldbank.org/INTEASTASIAPACIFIC/Resources/EastAsianPrivateHigherEducation.pdf

Một tài liệu rất đáng để tham khảo. Xin ghi nhanh lại vài ý chính:

1. Tỷ lệ sinh viên học tại các đại học tư ở các nước Đông Á là rất lớn, cao hơn VN rất nhiều. Trừ Bắc Triều Tiên và Myanmar hiện không có đại học tư, tất các nước khác đều có tỷ lệ cao hơn VN (VN đứng cuối danh sách ở mức 12,6%). Trung Quốc là nước có vị trí sát cạnh VN cũng có tỷ lệ đến 28,3%).

2. PHE tại TQ: Muộn, nhưng mạnh

Ra đời vào thập niên 1980 như kết quả của nền kinh tế thị trường, đến 2008 PHE đã chiếm 20% tổng số sinh viên tại TQ, và còn tiếp tục tăng dù giáo dục đại học công cũng tăng. Nhà nước TQ tích cực thúc đẩy PHE, nhưng không hỗ trợ về kinh phí cho các trường này. Chủ yếu đào tạo phục vụ thị trường.


(còn tiếp)


No comments:

Post a Comment