Wednesday, September 11, 2013

"7 biện pháp phát triển thói quen tốt trong việc học ngoại ngữ" (Language News)

Đó là tựa của một bài viết mới trên trang Transparent Language Online mà theo tôi là - dù không hẳn là mới - có nhiều điểm đáng lưu tâm đối với người học ngoại ngữ ở VN.

Bản đầy đủ xin bạn đọc ở trang gốc, link đây: http://blogs.transparent.com/language-news/2013/09/09/7-ways-to-develop-good-habits-in-language-learning/. Còn dưới đây tôi xin nêu bảy biện pháp đó kèm lời dẫn giải của tôi, để bạn suy nghĩ áp dụng nếu thấy phù hợp.

1. Tạo mục tiêu - Vâng, đúng ạ, làm gì cũng phải có mục tiêu và bám sát mục tiêu, thì mới có thể thành công được. Và đã là mục tiêu, thì phải SMART - tức là specific, measurable, achievable, realistic, và time-bound. Cụ thể, đo được, đạt được, thực tế, và có hạn định. Ví dụ: Sau 1 tháng sẽ nắm vững hệ thống thì (tenses) của tiếng Anh. Hoặc sau 6 tháng sẽ đạt được trình độ A2 (trình độ A2 là gì, xin các bạn xem lại những bài viết về Khung quy chiếu châu Âu CEFR).

2. Sắp xếp chỗ học thuận tiện - Tưởng là điều không quan trọng, hóa ra lại rất quan trọng bạn ạ. Theo tôi nên tối thiểu có một cái bàn, một kệ sách nhỏ với những tài liệu và từ điển, một laptop hoặc desktop computer có loa, âm thanh tốt, và phần mềm video player vv. Không gian yên tĩnh, mát mẻ, thoải mái thì sẽ dễ tiếp thu hơn. Tất nhiên theo điều kiện của từng người.

3. Xác định tiến độ - Bạn sẽ biết rõ nhất mình nên học với tốc độ như thế nào, vì điều này tùy thuộc vào thói quen học tập và điều kiện thời gian của bạn. Nên nhớ: Dục tốc bất đạt! Tôi nhớ trước năm 1975 có tác giả nào đó đã nói: trong việc học ngoại ngữ, tốc độ tốt nhất là "từ từ và đều đều". Và tôi hoàn toàn đồng ý!

4. Tận dụng thời gian chết - Trong ngày của bạn sẽ có những khoảng thời gian chết. Hãy tận dụng chúng cho việc học ngoại ngữ. Chẳng hạn, mở máy nghe nhạc bằng tiếng nước ngoài khi ngồi trên xe buýt, hoặc khi làm bếp, làm việc nhà vv. Điều này sẽ giúp bạn tiếp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên, tương tự như khi học tiếng mẹ đẻ.

5. Tự kiểm tra sau mỗi tháng - Đều đặn hàng tháng, bạn nên tự kiểm tra lại những gì mình đã đạt được. Sự kiểm tra đều đặn này giúp bạn kết nối mục tiêu đã đặt ra và những thành quả đã đạt được (hoặc chưa đạt được) và điều chỉnh việc học của mình.

6. Tự điều chỉnh cách học - Bạn biết rồi đấy, sau mục 5 ở trên thì bạn sẽ hiểu là mình cần điều chỉnh những gì.

7. Tự biết mình - Ý của tác giả ở đây là, nếu bạn thấy mình chậm đạt mục tiêu thì chỉ có bạn mới hiểu được điều đó là do đâu. Đôi khi cần điều chỉnh mục tiêu, vì có thể cuộc sống của bạn không cho phép bạn dành nhiều thời gian hơn cho việc học ngoại ngữ. Chỉ cần "từ từ và đều đều", rồi thì bạn sẽ giỏi ngoại ngữ hồi nào không hay!

Dễ quá phải không các bạn?

No comments:

Post a Comment