Monday, May 6, 2013

Tài liệu miễn phí cho GV tiếng Anh (1): In the loop (về thành ngữ tiếng Anh Mỹ)

Đây là mục đầu tiên của tôi trong loạt bài hy vọng sẽ dài về các nguồn tài liệu miễn phí cho giáo viên tiếng Anh tại VN. Tôi viết loạt bài này trong một nỗ lực góp phần nâng cao trình độ của giáo viên tiếng Anh, từ đó nâng cao trình độ tiếng Anh của toàn xã hội, đặc biệt năm 2015 là chúng ta sẽ phải cạnh tranh trên một thị trường lao động chung cho toàn khối ASEAN rồi. Nên nhớ, khối ASEAN mà VN là một thành viên (yếu) xem tiếng Anh là ngôn ngữ chung chính thức đấy các bạn nhé. Không có tiếng Anh thì xem như mình tự cô lập, giống Bắc Triều Tiên đấy!
-----------
Tài liệu đầu tiên tôi giới thiệu là tài liệu có tự là In the loop. In the loop là gì, tôi tin rằng bạn có thể tra ngay trong tài liệu này, hì hì! Vì nó là một thành ngữ.

Bạn có thể tải tài liệu ở đây: http://americanenglish.state.gov/resources/loop, có các định dạng khác nhau và có thể tải toàn bộ hoặc từng phần.

Tài liệu dài 128 trang do Chương trình Anh ngữ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ biên soạn năm 2010. Xin đọc lời giới thiệu bằng tiếng Anh dưới đây từ trang web của Chương trình:

In The Loop is a reference guide to American English idioms. It will not only help students learn the meaning of American idioms, but also give them an understanding of the history, culture, values, and beliefs these idioms reflect. In addition to the idioms themselves, the book contains lists of idioms by theme, some ready-to-use classroom activities, and an index that identifies the original listing and any cross-references to the idiom.

In the Loop là một tài liệu tham khảo về thành ngữ tiếng Anh Mỹ (American English). Tài liệu này không chỉ giúp học viên học hỏi về các thành ngữ trong tiếng Anh Mỹ, mà còn giúp họ hiểu lịch sử, văn hóa, các giá trị và niềm tin được phản ánh trong các thành ngữ này. Ngoài các thành ngữ, tài liệu này còn cung cấp danh mục các thành ngữ theo từng chủ đề, giới thiệu một số hoạt động trong lớp học đã được soạn sẵn để hỗ trợ giáo viên, và một chỉ mục (index) nhằm xác định nguồn của các thành ngữ trong danh mục cũng như các quy chiếu chéo đến từng thành ngữ. (Phương Anh dịch).

Đọc phần giới thiệu trên thấy tài liệu khá hữu ích phải không các bạn? Vậy hãy download xuống và sử dụng các bạn nhé; nó sẽ giúp nâng cao khả năng đọc hiểu và nhất là nghe hiểu tiếng Anh hội thoại đấy các bạn ạ!

Enjoy!

4 comments: