Monday, January 21, 2013

Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (TT số 57/2012/TT-BGDDT)

Toàn văn Thông tư nói trên có thể download tại đây: http://vnu.edu.vn/upload/vanban/2013/01/04/TT57-2012.pdf.

Trong đó, điều tôi quan tâm nhất là việc bỏ chương trình khung. Đối với tôi, đây là một thay đổi rất quan trọng, có tính cách mạng nhất từ trước đến nay, và có thể có tác động lớn trong việc làm rõ sứ mạng của các trường khác nhau. Điều này, đến lượt nó lại sẽ có tác động lớn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học tại VN.

Tuy nhiên, dường như dư luận không mấy ai chú ý đến Thông tư này thì phải? Vì ngoài một vài tờ báo không chuyên về giáo dục như tờ Pháp luật TP HCM thì chẳng thấy mấy ai đề cập đến nó.

Như thế, có thể nói rằng thực ra các trường đại học của VN chưa đủ sức để được tự chủ chăng? Nhưng dù có đủ sức hay không mặc lòng, Bộ vẫn nên trao quyền cho họ. Chứ không nên vì họ chưa đủ sức tự chủ mà bao cấp tinh thần mãi được. Giống như nuôi con, đến tuổi trưởng thành rồi thì phải buộc chúng tự lập chứ không nuôi mãi. Vì làm như thế chúng sẽ chẳng bao giờ lớn nổi!

Chỉ là vài dòng suy nghĩ vụn nhân đọc Thông tư mới nói trên.

No comments:

Post a Comment