Monday, May 28, 2012

Hội đồng quốc gia đánh giá và kiểm định Ấn Độ (NAAC): Những giá trị cốt lõi


Nói đến kiểm định chất lượng giáo dục đại học người ta thường nghĩ đến mô hình Mỹ. Nhưng thật ra Mỹ không phải là mô hình quản lý chất lượng duy nhất mà ta có thể học hỏi, dù đó là một mô hình xuất sắc. Đối với VN, việc học tập từ mô hình Mỹ là không dễ dàng vì ta không có những điều kiện về kinh tế, chính trị, xã hội tương tự như nước Mỹ.

Dưới đây là bài giới thiệu về NAAC, viết tắt của Hội đồng quốc gia đánh giá và kiểm định của Ấn Độ. Những giá trị cốt lõi mà NAAC đặt ra cho giáo dục đại học của Ấn Độ có thể là những điều đáng suy gẫm cho VN, đặc biệt trong giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục đại học của VN như hiện nay.

Bản dịch dưới đây do Minh Anh (ĐH Đông Á) thực hiện, người hiệu đính và biên tập là tôi. Lấy từ tài liệu của NAAC and COL 2007 (trang 7-10) mà tôi giới thiệu hôm qua.

---------
Trang 7

Những giá trị cốt lõi của NAAC

Hệ thống giáo dục đại học của Ấn Độ đang có những thay đổi và biến chuyển thường xuyên do sự gia tăng nhu cầu tiếp cận giáo dục đại học, tác động của công nghệ lên giáo dục, sự tham gia ngày càng tăng của các tổ chức tư nhân, và những tác động của toàn cầu hoá.  Nhận thấy những biến chuyển to lớn này và vai trò của giáo dục đại học trong xã hội, NAAC đã phát triển năm (05) giá trị cốt lõi: đóng góp cho sự phát triển quốc gia, bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực của thời đại toàn cầu, vun đắp một hệ thống giá trị trong mỗi sinh viên, thúc đẩy việc sử dụng công nghệ, theo đuổi mục tiêu xuất sắc. Dưới đây là giải thích chi tiết về các giá trị cốt lõi trong tài liệu Hướng dẫn về Tái kiểm định của NAAC năm 2004 :

i)                Đóng góp cho sự phát triển quốc gia: Hầu hết các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) đều có một khả năng thích ứng với thay đổi rất đáng kinh ngạc, nhưng đồng thời vẫn theo đuổi được những mục đích và mục tiêu đã đề ra. Việc đóng góp cho sự phát triển của đt nước luôn là một mục tiêu của các CSGDĐH của Ấn Độ, cho dù điều đó có được nêu rõ bằng lời hay không. Các CSGDĐH có vai trò quan trọng trong việc tạo ra những thay đổi có lợi cho đất nước và đóng góp vào sự phát triển quốc gia, chẳng hạn như phục vụ mục tiêu chống bất công xã hội, bảo đảm sự công bằng tăng cường cơ hội tiếp cận trong giáo dục đại học.

Trang 8

ii)              Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực của thời đại toàn cầu: Sự phát triển trong bối cảnh toàn cầu buộc NAAC phải bao gồm trong phạm vi của nó các đánh giá về sự phát triển năng lực của sinh viên Ấn Độ so với bạn bè quốc tế. Cùng với quá trình tự do hoá và quốc tế hoá hoạt động kinh tế và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, nhu cầu học tập tại những trường đại học phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và chuẩn mực quốc tế ngày càng tăng cao. Trong khi việc tăng nhanh các cơ hội tiếp cận giáo dục đại học và bảo đảm công bằng xã hội vẫn tiếp tục là những mục tiêu quan trọng trong phát triển quốc gia, thì việc phát triển nguồn nhân lực quốc tế và đa văn hoá cũng là một mục tiêu không kém phần quan trọng.  Vì vậy, các CSGDĐH cần chuẩn bị cho sinh viên những năng lực của thời đại toàn cầu để có thể thành công trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục đại học phải có cách tiếp cận mới,  ví dụ như hợp tác với các ngành công nghiệp, kết nối với cộng đồng,   thúc đẩy sự phát triển một mối quan hệ gần gũi giữa nhà trường và thế giới bên ngoài.

iii)            Vun đắp một hệ thống giá trị trong mỗi sinh viên: Mặc dù phát triển kỹ năng là rất quan trọng cho sự thành công của sinh viên trong thị trường việc làm, nhưng chỉ có kỹ năng thì chẳng có giá trị nếu như sinh viên không đồng thời có một hệ thống giá trị thích hợp. CSGDĐH trách nhiệm vun đắp một hệ thống giá trị mong muốn trong sinh viên. Trong một đất nước như Ấn Độ với nền văn hoá đa dạng và phong phú, điều đó là rất cần thiết bởi sinh viên cần hấp thu các giá trị phù hợp với thực tế xã hội, văn hóa, kinh tế môi trường trên phạm vi một địa phương, phạm vi quốc gia phạm vi toàn thế giới. Sự cần thiết phải vun đắp cho sinh viên những giá trị phổ quát như coi trọng sự thật, hành vi đạo đức, và những giá trị khác được nhấn mạnh trong các chính sách quốc gia là điều không có gì phải bàn cãi nữa. Những giá trị đã được hình thành ở các bậc học trước,  chủ yếu nhắm vào việc xây dựng tinh thần hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, cần phải được củng cố lại qua những trải nghiệm phù hợp trong môi trường đại học.

iv)             Thúc đẩy việc sử dụng công nghệ:  Phần lớn những đột phá quan trọng trong thời đại hiện nay đều do ảnh hưởng của khoa học và công nghệ. Trong khi lợi ích của các công cụ khoa học kỹ thuật hiện đại được công nhận trong mọi mặt của cuộc sống hằng ngày, thì việc sử dụng công nghệ hiện đại trong học tập và quản lý vẫn còn nhiều điều cần cải thiện. Mức độ sử dụng công nghệ trong các hoạt động giáo dục, cả học thuật lẫn quản lý, cho thấy sự bỡ ngỡ của hệ thống giáo dục trước công nghệ mới. Ở thời điểm mà các CSGD đang chịu sức ép phải tạo ra nhiều giá trị hơn trong  khi nguồn lực thì eo hẹp hơn, họ cần phải sử dụng tốt hơn và thích hợp hơn những công cụ kỹ thuật tiên tiến hiện có.    

Trang 9

Rõ ràng những phương pháp giáo dục đại học truyền thống đã không còn thích hợp trong thời đại hiện nay. Để có thể bắt kịp với sự phát triển trong các lĩnh vực khác của nhân loại, các CSGDĐH phải phát huy những thành tựu công nghệ hiện đại và làm phong phú thêm những kinh nghiệm học tập họ cung cấp cho sinh viên. Cộng đồng nhà trường có thể phải được chuẩn bị đầy đủ để sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) ở mức tối ưu. Cần thiết phải nỗ lực một cách có ý thức để đầu cơ sở hạ tầng và đào tạo các giảng viên một cách đầy đủ để giúp họ vượt qua sự miễn cưỡng ban đầu trong việc sử dụng các tiện ích, công nghệ mới.

Cùng với việc sử dụng công nghệ để phục vụ cho học tập, việc quản lý các hoạt động trong một tổ chức với sự hỗ trợ của công nghệ sẽ giúp cho các hoạt động này có hiệu quả hơn. Sử dụng hiệu quả các công cụ CNTT trong các CSGDĐH bao gồm việc phổ cập cách thức sử dụng CNTT trong toàn trường, sử dụng CNTT cho việc chia sẻ nguồn lực và tạo mạng lưới làm việc, sử dụng các quy trình quản lý được hỗ trợ bởi CNTT, vv...

v)                Theo đuổi mục tiêu xuất sắc: Song song với mục tiêu đóng góp việc đào tạo và phát triển người học, các CSGDĐH cũng cần chứng tỏ các nỗ lực của chính mình để phát triển thành những trung tâm xuất sắc (center of excellence).  

Luôn nhắm tới sự xuất sắc trong mọi công việc của từng người chính là đóng góp cho sự phát triển chung của hệ thống giáo dục đại học. Bảy tiêu chí được NAAC xây dựng để đánh giá chất lượng thực chất là những quy trình ch yếu để phát triển nội lực của một tổ chức. Việc thành lập một Bộ phậnĐảm bảo chất lượng bên trong (viết tắt là IQAC, tức Internal Quality Assurance Cell) ở từng CSGDĐH sẽ giúp phát triển và nâng cao khả năng của các tổ chức đó. Bảy tiêu chí đó là: Chương trình đào tạo; Giảng dạy, học tập và đánh giá; Nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệCơ sở vật chất và các nguồn tài nguyên học tập; Dịch vụ hỗ trợ sinh viên và tiến trình học tập của sinh viên; Quản lý và lãnh đạo; và Cách thức vận hành sáng tạo. Một trong những kết quả quan trọng nhất của việc thành lập bộ phận bảo đảm chất lượng là sựthể chế hóa và và thường xuyên hóa các hoạt động chất lượng, để tổ chức có thể nâng tầm chất lượng phục vụ sinh viên cũng như các bên hữuquan khác. Cuộc hành trình phấn đấu để trở thành một tổ chức có chất lượng chính là một giá trị cốt lõi mà các CSGDĐH cần thấm nhuần và thể hiện trong hoạt động của mình.


Trang 10

Để minh họa cho khung giá trị nêu trên, Prasad (2005) đã xác định một loạt các thông số, được nêu rõ trong Bảng 1.

Bảng 1. Các thông số xác định khung giá trị
Giá trị/ Mục tiêu
Gợi ý các thông số / hoạt động
1. Đóng góp cho sự phát triển quốc gia
·       Tăng cường khả năng tiếp cận và sự bình đẳng trong giáo dục
·       Chú trọng vấn đề phát triển trong các lĩnh vực nghiên cứu và chương trình giáo dục.
·       Thu hút sự tham gia của cộng đồng
2. Bồi dưỡng những năng lực của thời đại toàn cầu
·       Phát triển các kỹ năng tổng quát
·       Phát triển các kỹ năng ứng dụng
·       Phát triển các kỹ năng sống
3. Vun đắp hệ thống giá trị trong sinh viên
·       Tích hợp giá trị vào chương trình giáo dục
·       Tích hợp giá trị vào các hoạt động quản lý
·       Tích hợp giá trị thông qua các hoạt động hỗ trợ học tập và các hoạt động ngoại khoá
4. Thúc đẩy sử dụng công nghệ
·       Phong phú hoá các trải nghiệm học tập
·       Tăng cường khả năng tiếp cận – thông qua các chương trình trực tuyến
·       Quản lý hệ thống
5. Theo đuổi mục tiêu xuất sắc
·       Phát triển các mức đối sánh về sự xuất sắc
·       Áp dụng các thực tiễn tối ưu
·       Thể chế hóa hệ thống cải tiến liên tục

Tóm tắt

Giáo dục đại học là xương sống của bất cứ xã hội nào. Chính chất lượng của nền giáo dục đại học sẽ quyết định chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. Giáo dục đại học trong thời đại ngày nay là một hệ thống phức tạp, tạo điều kiện thực hiện việc giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và hiểu biết về thế giới.  Giá trị cốt lõi của NAAC cho hệ thống giáo dục đại học ở Ấn Độ chính là: phát triển đất nước, thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc tế, củng cố các giá trị đạo đức, đẩy mạnh sử dụng công nghệ và tạo ra một môi trường nhắm đến mục tiêu xuất sắc.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về khái niệm cơ bản “chất lượng” và lý do vì sao chất lượng lại quan trọng như vậy trong bối cảnh hiện nay.

Hoạt động
  1. Bạn hình dung như thế nào về giáo dục đại học? Bạn có đồng ý với phần thảo luận ở trên hay không? Nếu có hoặc không, hãy giải thích vì sao? Bạn có thể giải thích trung thực suy nghĩ của bạn trên một quyển tập riêng. Hãy thảo luận về quan điểm của bạn về giáo dục đại học với những đồng nghiệp trong cùng tổ chức với mình khi có điều kiện, để xây dựng một cách hiểu chung về giáo dục đại học.
  2. Những giá trị cốt lõi của NAAC có thể được áp dụng vào tổ chức của bạn như thế nào? Hãy thảo luận về từng giá trị trong hoàn cảnh thực tế ở nơi bạn làm việc và suy nghĩ về vai trò của nó.

No comments:

Post a Comment