Monday, September 19, 2011

"Licentiatexamen: Chứng chỉ hay bằng cấp?" (TS. Lê Văn Út, Phần Lan)

Để bạn đọc hiểu thêm về Licentiatexamen, xin giới thiệu bài viết sau đây của TS Lê Văn Út ở Phần Lan, một người có thể xem là “có thẩm quyền” viết về vấn đề này với tư cách là “người trong cuộc” vì hiểu rõ về hệ thống văn bằng này. Cần chú ý, theo TS Lê Văn Út thì trước đây (khoảng thập niên 70 của thế kỷ trước) thì Licentiatexamen có thể xem là tương đương với bằng tiến sĩ, mặc dù ngày nay thì không).

Bài viết được đăng trên blog của TS LVU vào ngày 6/9, tức cách đây 3 ngày, khi vụ lùm xùm về bằng cấp của Thứ trưởng Bộ Y tế bắt đầu. Link: http://utvle.wordpress.com/2011/09/16/licentiatexamen-ch%e1%bb%a9ng-ch%e1%bb%89-hay-b%e1%ba%b1ng-c%e1%ba%a5p/
-------
Licentiatexamen: Chứng chỉ hay bằng cấp? Tương đương thạc sĩ hay tiến sĩ?
TS. Lê Văn Út (Licentiate 2010, Tiến sỹ 2011), Khoa Toán, Đại học Oulu, Phần Lan, url: http://cc.oulu.fi/~levanut/


Ở Việt Nam, nếu tốt nghiệp một chương trình dài hạn (phổ thông, trung cấp, đại học, sau đại học) thì người học nhận được bằng cấp tương ứng. Để vào học những chương trình này người học phải đăng kí dự tuyển theo quy định. Riêng những khóa học ngắn hạn (ngoại ngữ, tin học,…) thì người học không phải đăng kí dự tuyển giống như các chương trình dài hạn, có chăng chỉ là thi xếp lớp. Người tốt nghiệp hay hoàn thành những khóa học ngắn hạn này được cấp các chứng chỉ.

Trong hệ thống giáo dục của Thụy Điển và Phần Lan, chương trình sau đại học có hai mức: Licentiate of Philosophy (Ph.L.) hay Licentiatexamen (tiếng Thụy Điển) và Doctor of Philosophy (Ph.D., tiến sỹ). Ph.L. hay Licentiatexamen là một bằng cấp giữa bằng master (thạc sỹ) và bằng Ph.D.. Điều kiện để theo học chương trình này là phải có bằng thạc sỹ, phải có người hướng dẫn khoa học. Sau khi hoàn thành 120 tín chỉ bao gồm các môn học và một luận văn thì người học được cấp bằng Ph.L. hay Licentiatexamen.

Có được bằng Ph.L., người học có thể tiếp tục làm luận án tiến sỹ. Vào khoảng năm 1970, bằng Ph.L. có thể được xem tương đương với bằng tiến sỹ, nhưng hiện nay thì không. Người có bằng thạc sỹ thì có thể xin làm nghiên cứu sinh tiến sỹ. Trong quá trình đó, nghiên cứu sinh có thể viểt luận án Ph.L., nhưng đó là điều không bắt buộc.

Tóm lại, hiện tại, ở Thụy Điển và Phần Lan, Ph.L. hay Licentiatexamen là một loại bằng cấp khoa học, không phải là chứng chỉ. Và bằng cấp này không phải là bằng thạc sĩ, cũng không phải là bằng tiến sỹ, và cũng không được xem là tương đương với bằng tiến sỹ. Nó đơn giản là một bằng cấp sau đại học trên thạc sỹ và dưới tiến sỹ.

TS. Lê Văn Út (Licentiate 2010, Tiến sỹ 2011), Khoa Toán, Đại học Oulu, Phần Lan, url: http://cc.oulu.fi/~levanut/

***
Thông tin về làm tiến sỹ ở Thuỵ Điển

Quy trình đào tạo tiến sỹ của Thụy Điển cũng giống như ở Phần Lan (Phần Lan từng là thuộc địa của Thuỵ Điển).

The Swedish PhD: http://www.studyinsweden.se/How-To-Apply/Doctoral-studies/The-Swedish-PhD/
Studies towards a doctoral degree are worth 240 higher education credits (ECTS) and require a minimum of four years of full-time study. Licentiate degrees — comprised of 120 higher education credits — require two years of study.

Nhận xét: Rõ ràng Licentiate là một degree, khoảng 2 năm, 120 tín chỉ.


Admission requirements: http://www.studyinsweden.se/How-To-Apply/Doctoral-studies/Admission-requirements/
To be admitted to a postgraduate research position, a student must hold a university degree equivalent to a bachelor’s degree or higher, with a major in the same subject as the intended field of study. In most cases a master’s degree is required.

Nhận xét: Để làm nghiên cứu sinh thì thông thường phải có bẳng thạc sĩ.

Cụ thể ở ĐH Uppsala: PhD studies, http://www.uu.se/en/education/application/phd_studies/
After half of the study period, the program may be concluded with a licentiate degree.

Nhận xét: nữa đường làm nghiên cứu sinh thì có thể lấy bằng Licentiate, đương nhiên phải hoàn thành 120 tín chỉ gồm một luận văn.

Requirements ở ĐH Uppsala: http://www.uu.se/en/education/application/requirements


----
PS: Có thể đọc thêm thông tin về Licentiate trên trang wikipedia, link: http://en.wikipedia.org/wiki/Licentiate#Finland_and_Sweden

No comments:

Post a Comment