Tuesday, June 1, 2010

Thông tin học bổng (3): Học bổng Thạc sĩ về Phát triển bền vững tại UNU-ISP (Nhật Bản)

Trước hết, UNU-ISP là viết tắt của United Nations University - Institute for Sustainability and Peace (Viện Phát triển bền vững và Hòa bình thuộc ĐH Liên hiệp quốc).

Trụ sở của Viện ISP đặt tại Tokyo, và trang web của Viện ISP có thể tìm thấy tại địa chỉ này: http://isp.unu.edu/index.html. Vào đây sẽ thấy thông tin về học bổng mà tôi đang nhắc đến ở đây, và có thể tìm hiểu thêm về hoạt động của Viện ISP nữa, nếu muốn.

Còn dưới đây là tóm tắt thông tin về học bổng:

Application Deadline
We will accept applications until 1 July 2010 if space is available. Please note that the deadline for scholarship application is 15 June 2010. If you wish to apply for a scholarship, please submit both application forms by 15 June 2010.

Thông tin gấp nên đưa trước: Hạn chót nộp đơn để xin học bổng là 15/6!!!
Admission Requirements
Applicants for the Master of Science in Sustainability, Development, and Peace must possess at least a bachelor’s degree (or equivalent) from a recognized university or institution of higher education.

English Language Requirements
Excellent written and verbal English language skills are required. Applicants whose first language is not English and whose bachelor’s degree is not from an institution at which English is the language of instruction must submit proof of English language proficiency within the past 2 years. The minimum score requirements for TOEFL or IELTS are listed below:

600 TOEFL paper-based
100 TOEFL internet-based
7.0 IELTS academic version

Yêu cầu để được nhận vào học chương trình Thạc sĩ về Phát triển bền vững và Hòa bình: Có bằng Cử nhân, tiếng Anh đạt 600 TOEFL (giấy), 100 TOEFL iBT, hoặc 7.0 IELTS.

Scholarship and Tuition Fee Exemption
Scholarships are available for outstanding applicants. A scholarship covers the tuition fees, and provides a monthly allowance of 150,000 yen towards living expenses. 150,000 yen is the average monthly living cost for an international single student in Tokyo, although this will vary, depending on the lifestyle of the student. The monthly allowance will be provided for a maximum of 24 months. Travel costs to and from Japan, visa costs and insurance costs must be covered by the student.

In some cases, applicants who are not selected as scholarship recipients may be granted exemption from the matriculation and tuition fees.

Giá trị học bổng: miễn học phí 10.000USD/năm và được cấp 150.000 yen/tháng, trong vòng 24 tháng. Không cấp tiền đi lại và bảo hiểm.

Muốn biết thêm chi tiết, xin tìm hiểu thêm tại địa chỉ http://isp.unu.edu/graduate/admissions.html. Vì hạn chót sắp đến rồi, nên các bạn nhanh nhanh lên nhé!

Chúc may mắn!

No comments:

Post a Comment