Saturday, July 12, 2014

Bài đáng đọc: Làm cách nào để đọc số liệu giáo dục mà không đưa ra những kết luận vội vã (The Atlantic 8/7/2014)


Một bài vô cùng đáng đọc. Đưa lên đây để lưu. Bây giờ tôi phải đi rồi, nhưng khi có thời gian sẽ quay lại viết một chút.

 
Các bạn nhớ đọc cả comments nữa nhé, vì có nhiều comments rất hay, có khi còn hay hơn bài chính cơ đấy.

See you soon!


No comments:

Post a Comment