Saturday, May 3, 2014

Tin nóng: Thư phản đối của các nhà khoa học quốc tế gửi Trường ĐHSP Hà Nội và Bộ Giáo dục (vụ Nhã Thuyên)

Một người bạn vừa gửi cho tôi thông tin không thể nóng hơn này. Như vậy, vụ NT đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi trường ĐHSP Hà Nội, vượt ra luôn cả phạm vi quốc gia, để trở thành một vấn đề quốc tế. 

Tin gì nóng thế? À, đó là bức thư gửi đến ĐH SP HN và Bộ Giáo dục của CCS, tức Committee of Concerned Scientists, một tổ chức độc lập quốc tế chuyên đấu tranh cho quyền lợi học thuật và nhân quyền của các học giả trên toàn thế giới. Một tên gọi khó dịch ra tiếng Việt, nhưng nếu dịch chính xác thì nó là Ủy ban các nhà khoa học có quan tâm (hoặc đúng hơn là các nhà khoa học có QUAN NGẠI).

Bản gốc của bức thư ở đây, có vài lỗi vì nhóm này không nắm rõ hệ thống của VN: http://concernedscientists.org/2014/05/revocation-of-degree-four-years-later-leads-to-protest-by-vietnamese-academics/

Bản dịch tiếng Việt do tôi thực hiện (đã sửa lại vài chi tiết chưa chính xác) để cung cấp thông tin đến cho cộng đồng học giả trong nước. Và mong có ai đó làm việc trong hệ thống đọc kỹ và có ứng xử phù hợp, để không làm xấu hình ảnh của giới nghiên cứu và giáo dục VN trước cộng đồng quốc tế.
------------

PSG, TS Nguyễn Văn Minh
Hiệu trưởng

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
136 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy
Hà Nội, Việt Nam

 Ngày  02 Tháng 5, 2014

Thưa Ông Hiệu trưởng,

Chúng tôi viết thư này để bày tỏ mối quan tâm đối với bà Đỗ Thị Thoan (bút danh Nhã Thuyên), người đã được trao bằng thạc sĩ từ trường đại học của ông trong năm 2010, sau khi nhận được điểm tối đa từ Hội đồng đánh giá .

Rõ ràng là luận văn thạc sĩ của bà Thoan sau đó lại được xem xét bởi một hội đồng khác mà trên cơ sở đó bà Thoan đã bị thu hồi văn bằng của mình trong Quyết định số 667/QD-DHSPHN và Quyết định số 708/QD-DHSPHN, cả hai đều được ban hành vào tháng 3 năm 2014. Những hành động này xảy ra mà không thông báo cho bà Thoan và người hướng dẫn về việc đánh giá lại luận văn và cả hai người này đều không được cung cấp chứng cứ về những sai sót nghiêm trọng về mặt học thuật của luận văn. Nhà trường đã lờ đi trước yêu cầu của bà Thoan và người hướng dẫn về việc tạo cho họ một cơ hội để giải thích và bày tỏ sự không đồng ý.

Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng những hành động nói trên sẽ làm tổn hại nghiêm trọng uy tín Nhà trường với tư cách một tổ chức học thuật. Thu hồi một bằng thạc sỹ đã được cấp trước đó mà không tuân theo các nguyên tắc cơ bản về quá trình thu hồi bằng cấp chỉ có thể có nghĩa là các quyết định trên xuất phát từ chính trị chứ không phải vì lý do liên quan đến việc quản lý bằng cấp.

Chúng tôi ủng hộ 166 học giả tại Việt Nam và 100 học giả Việt kiều là những người đã ký tên trên các bức thư ngỏ gửi đến trường Đại học Sư phạm Hà Nội để yêu cầu rút lại quyết định thu hồi bằng thạc sỹ của bà Thoan. Chúng tôi đề nghị Ông đáp ứng yêu cầu của họ để bảo vệ tự do học thuật và lẽ công bằng. Chúng tôi cũng mong Ông khôi phục lại vị trí công việc cho PGS Nguyễn Thị Bình, người dường như đã bị trừng phạt vì đã hướng dẫn luận văn của bà Thoan, và đã không hề có bất kỳ cáo buộc về hành vi sai trái nào.

Trân trọng,

Ký tên:

Joel L. Lebowitz
Paul H. Plotz
Walter Reich
Eugene M. Chudnovsky
Alexander Greer

Đồng chủ tịch, "Ủy ban các nhà khoa học có quan tâm"


Đồng kính gửi:
PGS, TS Phạm Vũ Luận,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
49 Đại Cồ Việt
Hà Nội, Việt Nam

No comments:

Post a Comment