Sunday, August 26, 2012

Một số thuật ngữ thường gặp trong đảm bảo chất lượng giáo dục (1)

Tôi viết loạt entry này trước hết cho chính mình, để ghi lại một số thuật ngữ thường gặp trong các tài liệu ĐBCL nhưng chưa được thống nhất về cách dịch, gây khó khăn cho những người đang công tác trong lãnh vực vừa mới mẻ lại vừa khó khăn này. Và cũng chia sẻ ở đây cho mọi người sử dụng nhé.

(còn tiếp)

checklist danh mục kiểm tra
desktop assessment đánh giá qua hồ sơ
expected learning outcomes kết quả đầu ra dự kiến
guide hướng dẫn
guideline nguyên tắc chỉ đạo
IQA unit bộ phận ĐBCL bên trong
manual cẩm nang
peer review đánh giá đồng nghiệp
program specification bản đặc tả chương trình
review committee hội đồng thẩm định
site assessment  đánh giá thực địa

No comments:

Post a Comment