Saturday, December 21, 2019

Mọi trường học tại Mã Lai đều phải có chuyên gia an toàn học đường (New Strait Times, 15/4/2017)

Tóm tắt ý chính cần lưu ý
- Malaysia có NIOSH, còn VN thì sao, cần tìm hiểu
- Malaysia năm 2017 chưa có chuyên gia an toàn học đường tại trường
- NIOSH cho rằng một trường có 1000 hs và gv trở lên cần phải có 1 chuyên gia an toàn học đường được đào tạo bài bản
- Cần tìm hiểu về kiểm toán an toàn học đường tại Mã Lai.

Quy ước về cách trình bày
- Màu đen, chữ thường là tác giả trang blog viết
- Màu xanh là chép từ nơi khác
- Màu xanh, nghiêng là tác giả dịch từ bản gốc

-------------

GEORGE TOWN: Viện Sức khỏe và An toàn Lao động Quốc gia (NIOSH) đã kêu gọi Bộ Giáo dục bổ nhiệm chuyên gia an toàn học đường tại các trường học trong cả nước, nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh và giáo viên.

Viện trưởng Tan Sri Lee Lam Thye phát biểu rằng các trường có tổng cộng trên 1.000 giáo viên và học sinh cần có một chuyên gia tại chỗ, người có thể chia sẻ kiến ​​thức và đưa ra lời khuyên cần thiết về an toàn trong và ngoài trường.

"Chúng tôi đã chứng kiến ​​nhiều sự cố xảy ra trong và ngoài trường học. Chẳng hạn, những học sinh nhỏ bị chết đuối khi đi dã ngoại.

"Thiếu kiến ​​thức về an toàn có thể gây ra điều đó. Do đó, với việc bổ nhiệm chuyên gia về an toàn học đường, giáo viên và học sinh có thể được hướng dẫn khi đi cắm trại và trong các hoạt động khác.

"Các chuyên gia này phải được đào tạo bài bản và hiểu biết về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (OSH)", ông nói trong một cuộc họp báo sau bài phát biểu của mình trong Hội nghị châu Á về an toàn học đường, ngay tại trường trung học nữ sinh Penang hôm nay.

Ông Lee cũng chỉ ra rằng nhiều vụ tai nạn tại các trường học được xây dựng từ quá lâu đã cướp đi sinh mạng của nhiều học sinh.

Ông kể lại việc một học sinh đã tử vong sau khi bị các cột gôn bóng đá rơi vào người khi đang chơi trên sân trường.

Ngoài ra còn có các trường hợp quạt trần cũ rơi xuống đột ngột, làm học sinh bị thương trong các lớp học.

"Bộ (Giáo dục) phải tiến hành kiểm toán toàn diện về sự an toàn của các trường học lâu đời.

"Điều này là để đảm bảo rằng các sự cố không mong muốn được tránh," ông nói thêm.

Khoảng 1.000 học sinh từ trường nữ trung học tiếng Hoa và trường trung học Chung Ling đã tham dự hội nghị, với chủ đề 'Xây dựng môi trường học đường an toàn', do Hiệp hội phụ huynh-giáo viên của cả hai tổ chức phối hợp tổ chức.

--------------
Nguồnhttps://www.nst.com.my/news/nation/2017/04/230722/all-schools-malaysia-should-have-safety-officer-niosh

GEORGE TOWN: The National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) has urged the Education Ministry to appoint Safety Officers in schools throughout the country, to better manage the safety and health of students and teachers.
Chairman Tan Sri Lee Lam Thye said that schools with more than 1,000 teachers and students combined should have an expert on site who can share knowledge and give necessary advice on safety inside and outside the school.
"We have seen many incidents inside and outside schools. For instance, young students drowning when they go on picnics.
"A lack of knowledge on safety could be causing it. Hence, with the appointment of a Safety Officer, teachers and students can be guided when going camping and during other activities.
"These officers must be well-trained and knowledgeable on Occupational Safety and Health (OSH)," he said in a press conference after his speech during the Asian Conference on School Safety, at the Penang Chinese Girls High School here, today.
Lee also pointed out that numerous accidents at old schools have taken lives of many students.
He recalled that a student once died after football goalposts fell on him while he was playing in a school field.
There were also other cases of old ceiling fans falling all of a sudden, injuring students in classrooms.
"The (Education) Ministry must conduct a comprehensive audit on the safety of aged school buildings.
"This is to ensure that untoward incidents are avoided," he added.
Some 1,000 students from the Chinese Girls High School and the Chung Ling High School attended the conference, themed 'Building a Safe School Environment', jointly organised by the Parent-Teacher Associations of both institutions.

No comments:

Post a Comment