Thursday, October 11, 2018

Vấn nạn tháp Babel của dữ liệu lớn trong giáo dục đại học (để đây từ từ dịch)

Dẫn:

Dữ liệu, dữ liệu nữa, và thêm dữ liệu!

Nếu dữ liệu lớn đang là một xu hướng mới trong sản xuất và thương mại thời 4.0, thì trong giáo dục đại học người ta vẫn còn vô cùng lúng túng, dù đó cũng đang là buzz word. Well, buzz word, tức là chỉ mới là nói cái mồm thôi, chứ áp dụng vào chưa tới đâu cả. Nên mới có vấn nạn tháp Babel như trong cái tựa của bài này.

Là một bài rất đáng đọc và đáng dịch. Ai đọc được tiếng Anh thì vào link mà đọc nè. Link đây: https://www.insidehighered.com/blogs/digital-tweed/babel-problem-big-data-higher-ed-1

Còn ai cần dịch thì từ từ khi tôi rảnh sẽ dịch. Dịch để lưu cho mình, và cũng để chia sẻ với mọi người, để tránh tình trạng tháp Babel khi làm việc với nhau he he.

Nhưng ít ra thì cũng phải trích đoạn văn rất thú vị này ở đây, đặc biệt là câu: In God we trust; all others bring data! Với Chúa chúng tôi tin, còn những người khác làm ơn mang theo dữ liệu. :-)
-----------------
We can trace the origins of this movement, in part, to Margaret Spellings, currently president of the University of North Carolina System.  As Secretary of Education under George W. Bush from 2005-2009, Secretary Spellings frequently cited the “Deming Dictum” – In God we trust; all others bring data – as a charming if disarming way to articulate the both the K-12 and higher education policy priorities of the Bush Administration.  And in her current position as the leader of the University of North Carolina System of Higher Education, President Spellings has also served notice about her “bring data” priorities for planning, policy, and decision-making across for the 17-campus UNC system.

No comments:

Post a Comment